Driftinformation

Published:

Renovering av Grönegatan

Under vintern och våren 2021, med start i januari, kommer Grönegatan att genomgå en totalrenovering. 

Det ska läggas nya rör till vatten- och avlopp, ny asfalt och helt ny belysning. Arbetet kommer beröra några få hushåll och beräknas vara klart till sommaren 2021.

 

 

 

Published:

Ombyggnad av Smedstorps vattenverk

Under hösten och vintern kommer Smedstorps vattenverk att rivas och byggas upp på nytt. Vi bygger om för få plats med en ny vattenrening som ska säkerställa ett vatten med god kvalitet. Det nya vattenverket ska vara klart till våren för att börja användas till sommaren 2021.…