Driftinformation

Published:

Ombyggnad av Smedstorps vattenverk

Under hösten och vintern kommer Smedstorps vattenverk att rivas och byggas upp på nytt. Vi bygger om för få plats med en ny vattenrening som ska säkerställa ett vatten med god kvalitet. Det nya vattenverket ska vara klart till våren för att börja användas till sommaren 2021.…

Published:

Ombyggnad av busshållplatsen Gränsgatan

Kommunen bygger om busshållplatsen Gränsgatan. Under byggtiden kommer påstigningen att ske på tillfälligt markerade påstigningsplatser i närheten.
Arbetet kommer att starta på måndag den 27 april.

Karta
Published:

Totalrenovering av Sjöstedts väg och närliggande gator

Sjöstedts väg, Uppfartsvägen, Anders Perssons väg och delar av Västergatan kommer genomgå en totalrenovering.

Det ska läggas nya rör till vatten- och avlopp, ny asfalt och helt ny belysning. Arbetet kommer beröra några få hushåll och beräknas vara klart hösten 2020.

Asfaltering…