Driftinformation

Bild på karta över den nya cykelbanan
Published:

Begränsad möjlighet till parkering vid Gustavs torg 11–22 oktober

Den norra delen av parkeringen vid Gustavs torg är avstängd 11–22 oktober. Du kan fortfarande parkera på den södra delen av parkeringen. Gång- och cykelbanan utmed Gustavsgatan ska breddas och kommer att påverkas under arbetet.

Cykelbanan är en del i utvecklingen av Tomelilla…

Bild på var cykelvägen kommer byggas.
Published:

Byggstart för cykelbana

Under vecka 36 börjar arbetet med att bygga ny cykelbanan på sträckan Ullstorpsvägen-Gustavsgatan- Gustavs torg. Denna del av cykelbanan beräknas vara klar under vecka 42.

Cykelbanan är en del i utvecklingen av Tomelilla centrum och ska binda ihop södra delen av Tomelilla,…

Published:

Ombyggnad av Smedstorps vattenverk

Under hösten och vintern kommer Smedstorps vattenverk att rivas och byggas upp på nytt. Vi bygger om för få plats med en ny vattenrening som ska säkerställa ett vatten med god kvalitet. Det nya vattenverket ska vara klart till våren för att börja användas till sommaren 2021.…