Driftinformation

Published:

Sommarens skyfall

Vi har fått in många samtal gällande översvämningar efter skyfallet den 13 juli. Om man blivit drabbat ska man först och främst kontakta sitt eget försäkringsbolag och anmäla skadorna. För att göra en felanmälan till oss på VA använder ni er av felanmälan som finns här nedanför i…

Published:

Avstängningar gällande Byavägen, Tomelilla

19-08-18

Nu går vi in i etapp 1 av restaureringen av den östra delen av Byavägen. Det här innebär att vägen kommer vara avstängd från korsningen Adelsbergsvägen/Byavägen till korsningen Byavägen - Långatan/Björkebogatan.

Avspärrningarna börjar gälla måndagen den 19/8 och…

Published:

Belysning ur funktion

2019-09-21

Vattenfall har hittat felet och väntar på en reservdel. Tillfällig åtgärd är att det är det tänt dygnet runt.

2019-09-18

Belysningen fungerar inte i området kring Sölvegård och Ullstorp. Vi har fått information och har anmält det till Vattenfall.

Published:

Arbete på Karlsborgsområdet

I början av augusti till november 2019 kommer man bygga gator med vatten och avlopp till de nya tomterna på Karlsborg.
Arbetena startar i norr vid Oscarsgatans nuvarande slut.

Mer information om vad som händer i kommunen finner ni under Aktuella projekt.

Published:

Cykelväg längs villagatan

2019-06-13

Utbyggnad av cykelväg på den östra sidan av Villagatan, mellan Disponentgatan och Lindesborgsvägen. Det kommer även ske ett byte av vattenledningen på den här sträckan. Arbetet delas in i två etapper. Etapp 1 blir sträckan mellan Disponentgatan – Ingenjörsgatan och…