Driftinformation

Skissbild på stationsområdet
Published:

Byggstart för ökad tillgänglighet vid tågperrong

Under vecka 48 börjar arbetet med att bygga gångstråk och göra tillgänglighetsanpassningar vid stationen. Även den del av cykelbanan som går från torget i norr till stationen påbörjas. Ny belysning tillkommer också. Arbetet beräknas vara klart i slutet av januari.

Arbetet är en…

Published:

Asfaltering påverkar parkeringsplatser vecka 46

Under vecka 46 kommer Fabriksgatan (från Östergatan till Byskillnadsgatan) vara avstängd för parkering och genomfart på grund av asfaltering.

Parkeringsplatsen på Byskillnadsgatan i höjd med salong LUGG kommer också att vara avstängd för asfaltering från onsdag 17 november till…

Bild på karta över den nya cykelbanan
Published:

Begränsad möjlighet till parkering vid Gustavs torg 11–22 oktober

Den norra delen av parkeringen vid Gustavs torg är avstängd 11–22 oktober. Du kan fortfarande parkera på den södra delen av parkeringen. Gång- och cykelbanan utmed Gustavsgatan ska breddas och kommer att påverkas under arbetet.

Cykelbanan är en del i utvecklingen av Tomelilla…

Bild på var cykelvägen kommer byggas.
Published:

Byggstart för cykelbana

Under vecka 36 börjar arbetet med att bygga ny cykelbanan på sträckan Ullstorpsvägen-Gustavsgatan- Gustavs torg. Denna del av cykelbanan beräknas vara klar under vecka 42.

Cykelbanan är en del i utvecklingen av Tomelilla centrum och ska binda ihop södra delen av Tomelilla,…