Driftinformation

Gatulampa
Published:

Byte av gatubelysning i Illstorp med start 14 mars

Illstorp ska få ny gatubelysning med stålstolpar och LED-belysning. Arbetet med att ta bort befintlig belysning startar 14 mars. Det kommer schaktas för ny kabel och nya fundament längs vägen som går genom Illstorp.

Arbetet beräknas vara klart under slutet av mars månad. Under…

cykelväg och ett staket
Published:

Ny cykel- och gångväg byggs från Slakterigatan/Eriksgatan till stationen

Den befintliga cykel-och gångvägen som går mellan Slakterigatan och Eriksgatan ska kopplas ihop med en ny cykel-och gångväg. Bygget är igång och vägen ska fortsätta fram till stationsområdet. Hela sträckan kommer också få förbättrad och ny belysning.

Det ska också skapas en…

Bild på gång-och cykelväg
Published:

Nybyggd sträcka på gamla Malmövägen öppen för gång- och cykeltrafik

Nu kan du gå eller cykla längs gamla Malmövägen igen. I stället för bron som fanns tidigare har det byggts en vall och lagts en vägtrumma för viltpassage i den gamla järnvägslinjen. Ovanpå vallen har det också byggts en gång- och cykelväg.

Bron som gick över före detta järnvägen…

Published:

Elljusspåret i Kronoskogen får ny belysning

Elljusspåret i Kronoskogen får ny armatur och nya belysningsstolpar. Arbetet börjar 30 januari och beräknas vara klart i mitten av mars.