Driftinformation

Published:

Avstängning av bro på gamla Malmövägen

Bron som går över före detta järnvägen på gamla Malmövägen mellan Tryde och Tomelilla är i dåligt skick.

Bron är avstängd för fordonstrafik på obestämd tid.

Den klarar dock gång- och cykeltrafik.

Utredning pågår hur problemet ska åtgärdas.

Published:

Ombyggnad på Centralgatan under juni

Centralgatan i centrala Tomelilla kommer att vara avstängd 7 juni till och med 15 juni.

Omledningsskyltning finns på plats. Under perioden kommer det finnas möjlighet till tillfälliga parkeringar på torget. Gatan längs torgets östra del har ändrad körriktning under perioden. 

S…

Published:

Nu påbörjar vi ombyggnaden av torget

I början av april är det byggstart för torgytan och cykelbanan på norra sidan av torget i centrala Tomelilla. Arbetet är en del i utvecklingen av Tomelilla centrum och cykelbanan ska binda ihop södra delen av Tomelilla, centrum och stationen på ett trafiksäkert sätt.

  • Arbetet…