Översvämningar

Sommaren kan bjuda på intensiva regn som kan leda till källaröversvämningar. Det går inte helt att skydda sig mot översvämningar, men det finns möjlighet att förebygga och minimera riskerna och skadorna. Här kommer lite tips från VA-enheten:

 • .Förvara inte värdefulla och ömtåliga föremål i källaren
 • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet 
 • Koppla bort stuprör från ledningsnätet
 • Ta hand om regnvattnet
 • Installera en stängningsbar golvbrunn 
 • Installera bakvattenskydd till avloppsledningen
 • Anlägg mjuka ytor som gräs och växter istället för hårdgjorda ytor
 • Montera ett tak över källartrappan
 • Pumpa dräneringsvattnet från huset
 • Spola endast ner kiss, bajs och toalettpapper

Om skadan redan är skedd

Ring ditt försäkringsbolag och sedan vår felanmälan 0417-182 96 (måndag-fredag, dagtid) eller 040-6769085 (övrig tid).

 • Stäng av elen i de översvämmade utrymmena
 • Försök stoppa vattnet med handdukar vid dörrar
 • Lägg handduk och något tungt över golvbrunnar
 • Flytta värdefulla föremål till ett torrt ställe
 • Försök ösa ut så mycket vatten som möjligt
 • Torka upp vattnet om det är möjligt
 • Ställ in en avfuktar i de fuktskadade utrymmena
 • Ring ditt försäkringsbolag och sedan VA-enhetens felanmälan