Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och vattenskyddsområde finns för att se till att vi har ett rent och friskt dricksvatten både nu och i framtiden.

Viktigt att tänka på i ett vattenskyddsområde:

 • Om du ska utföra arbete inom ett verksamhetsaområde så har kommunen särskilda säkerhetsåtgårder, kontakta va@remove-this.tomelilla.remove-this.se för mer information.
 • Om du använder växtnäringsämne i trädgården, följ doseringen på förpackningen.
 • Undvik kemiska bekämpningsmedel i din trädgård.
 • Om du byter olja på bilen hemma måste all olja samlas upp i en tät behållare.
 • Använd sand istället för salt vid halkbekämpning.
 • Tvätta inte bilen på gatan, uppfarten eller gräsmattan, utan i en biltvätt/hall.
 • Det finns särskilt föreskrifter för hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor.

Det kan krävas anmälan eller tillstånd för att:

 • anlägga jord- eller bergvärme
 • lagra sopor, gödsel eller annat avfall
 • använda växtskyddsmedel utomhus på ett yrkesmässigt sätt
 • genomföra större grävarbeten
 • släppa ut avloppsvatten på eller i marken
 • hantera och lagra ensilage.

Vid spill eller olyckor - Ring 112!

Om det sker en olycka eller ett större spill av någon olja eller kemikalie inom vattenskyddsområdet ska du alltid ringa 112! Ring till Tomelilla kommuns VA-enhet även vid mindre spill, telefon 0417-182 96 (vardagar, dagtid) eller 040-676 90 85 (övrig tid).