Du som har kommunalt vatten och avlopp ska ha en vattenmätare installerad i din fastighet. Vattenmätaren ägs och tillhandahålls av VA-enheten på Tomelilla kommun och vart tionde år byter VA-enheten vattenmätaren kostnadsfritt. Enligt vattentjänstlagen är du som fastighetsägare skyldig att upplåta plats för vattenmätaren inne i fastigheten samt att vårda och skydda den mot frost och annan åverkan. 

Avläsning

En gång om året skickar VA-enheten ut självavläsningskort till de som har en vattenmätare.Den mätarställning som rapporteras blir den förbrukning som vi fakturerar. Du kan lämna mätarställning via Mitt VA, mail till va@tomelilla.se eller via telefon 0417-182 60.

Byte av vattenmätare

Om du har fått information om att det är dags för vattenmätarbyte är det viktigt att du kontrollerar installationen innan din bokade tid med VA-enheten Följ informationen här nedanför för att förbereda så att bytet kan utföras. Om vattenmätaren inte är tillgänglig vid överenskommen tid tar vi ut en avgift på 980 kronor. 

Digitala vattenmätare

VA-enheten går över till digitala vattenmätare. Fördelen med en digital mätare är att du inte längre behöver lämna in din mätarställning manuellt. Istället hämtar vi in ditt mätvärde i samband med fakturering vilket gör att din faktura stämmer mer överens med din vattenförbrukning.  Vattenmätaren kan även vara till hjälp för att upptäcka vattenläckor i din fastighet. Precis som tidigare ska mätarna bytas vart tionde år, vi byter ut till digitala mätare när det är dags för mätarbyte hos dig.

För att VA-enheten ska kunna byta din vattenmätare måste avstängningskranarna runt vattenmätaren fungera. Detta gör du enklast genom att stänga en ventil i taget och sedan öppna en tappkran i huset för att kontrollera att inget vatten kommer.

Skulle någon avstängningsventil inte fungera så ska dessa bytas ut. Dessa ingår (enligt SFS 2006:412) i fastighetens VA-installation och det är du som är fastighetsägare som ansvarar för att dessa kranar fungerar. Ventilerna ska du som fastighetsägare själv kunna stänga.

Mätaren måste även vara tillgänglig för avläsningar och byte. Vattenmätaren får till exempel inte byggas in bakom varmvattenberedare. Skarvar i vattenledningen måste vara synliga och vattenmätaren måste vara monterad vågrätt.

För att platsen för vattenmätaren ska vara godkänd måste vattenmätaren vara fast monterad i en vattenmätarkonsol. Konsolen ska vara anpassad efter mätarstorleken. Det är fastighetsägarens ansvar att låta sätta upp och bekosta en konsol. Har man en gammal fastighet där mätaren redan är monterad utan konsol bör man montera en i efterhand.

Om vattenmätaren sitter i en vattenmätarbrunn ska brunnen vara tömd på vatten och ventilerna kontrollerade enligt ovan information. 

Om din vattenmätare är placerad i en vattenmätarbrunn som försvårar vattenmätaravläsningar och vattenmätarbyte rekommenderas du som fastighetsägare att ändra din installation så vattenmätaren placeras inomhus. 

Om du har en avstängningsventil kallad LK580, LK581 eller LK582 ska den bytas av våtrumsbehörig fackman innan VA-enheten kan utföra byte av vattenmätare. Det finns en risk med dessa ventiler att de släpper från sina fästen när de öppnas eller stängs, detta kan orsaka stora vattenskador. Det kan finnas försäkringsbolag som kräver att du har en godkänd avstängningsventil runt din vattenmätare.

LK580, LK581, LK582 tillverkas ej längre och är ej godkända.