Vattenmätare

Vattenmätare

Du som har kommunalt vatten och avlopp ska ha en vattenmätare installerad i din fastighet. Vattenmätaren ägs och tillhandahålls av VA-enheten på Tomelilla kommun. Vart tionde år byter VA-enheten vattenmätaren kostnadsfritt. Om du har fått information om att det är dags för vattenmätarbyte ska du kontrollera nedanstående punkter innan besöket.

För att VA-enheten ska kunna byta din vattenmätare måste avstängningskranarna runt vattenmätaren fungera. Detta gör du enklast genom att stänga en ventil i taget och sedan öppna en tappkran i huset för att kontrollera att inget vatten kommer.

Skulle någon avstängningsventil inte fungera så ska dessa bytas ut. Dessa ingår (enligt SFS 2006:412) i fastighetens VA-installation och det är du som är fastighetsägare som ansvarar för att dessa kranar fungerar. Ventilerna ska du som fastighetsägare själv kunna stänga.

 

Mätaren måste även vara tillgänglig för avläsningar och byte. Vattenmätaren får till exempel inte byggas in bakom varmvattenberedare. Skarvar i vattenledningen måste vara synliga och vattenmätaren måste vara monterad vågrätt.

Det är viktigt att du kontrollerar installationen innan din bokade tid med VA-enheten ocg att du gör vissa förberedelser så att bytet kan utföras.

För att platsen för vattenmätaren ska vara godkäbd måste vattenmätaren vara fast monterad i en vattenmätarkonsol. Konsolen ska vara anpassad efter mätarstorleken. Det är fastighetsägarens ansvar att låta sätta upp och bekosta en konsol. Har man en gammal fastighet där mätaren redan är monterad utan konsol bör man montera en i efterhand.

Om vattenmätaren sitter i en vattenmätarbrunn ska brunnen vara tömd på vatten och ventilerna kontrollerade enligt ovan information. 

Om din vattenmätare är placerad i en vattenmätarbrunn som försvårar vattenmätaravläsningar och vattenmätarbyte rekommenderas du som fastighetsägare att ändra din installation så vattenmätaren placeras inomhus. 

Om du har en avstängningsventil kallas LK580, LK581 eller LK582 ska den bytas av våtrumsbehörig fackman innan VA-enheten kan utföra byte av vattenmätare. Det finns en risk med dessa ventiler att de släpper från  sina fästen när de öppnas eller stängs, detta kan orsaka stora vattenskador. Det kan finnas försäkringsbolag som kräver att du har en godkänd avstängningsventil runt din vattenmätare.

LK580, LK581, LK582 tillverkas ej längre och är ej godkända.

Senast uppdaterad: 2020-02-14