Om du bor i lägenhet ska du i första hand kontakta din hyresvärd. Du som bor i egen fastighet ska först kontrollera om det finns en vattenläcka inne på fastigheten.

Om ingenting är fel i din fastighet så kan du kolla under driftinformation om det är några planerade vattenavstängningar i ditt område. Om det inte är så kontakta VA-enheten på:

0417-182 96 (dagtid, vardagar)
040-676 90 85 (övrig tid)

Nej, det bör man inte göra. Det är bara kallvatten som klassas som livsmedel och som måste klara de gränsvärden för dricksvatten som är uppsatta av Livsmedelsverket.

Kallvattnet genomgår regelbunden provtagning och kontroll. Varmvatten kan ibland innehålla höga halter bakterier och koppar och bör därför inte användas till dryck eller matlagning.

Vattnet i Tomelilla kommun kommer från olika grundvattentäkter och därför varierar hårdheten beroende på var du bor. De flesta i kommunen har medelhårt vatten, förutom  Eljaröd, Fågeltofta, Smedstorp och Östra Ingelstad som har hårt vatten.

Om du bor i lägenhet ska du i första hand kontakta din hyresvärd.

Om felet är inne på din fastighet så kontakta rörläggare i första hand.

Om felet verkar vara utanför din fastighet så kontaktar du VA-enheten på 0417-182 96 (dagtid, vardagar), 040-676 90 85 (övrig tid).

Nej. För kranvatten gäller i vissa fall strängare gränsvärden för både bakterier och salthalt, eftersom det levereras till så många människor.

Flaskvatten kan innehålla höga salthalter, till exempel natrium- och fluoridjoner, och bör därför inte ges till små barn. Det är också stor prisskillnad på de två typerna av dricksvatten. En liter vatten på flaska kostar omkring tusen gånger mer än kranvatten. Kranvattnet får man dessutom levererat direkt i kranen dygnet runt. Om man tycker att det är festligare med kolsyrat vatten kan man köpa en kolsyremaskin.

Ja, men det är ovanligt.

Vattenburna sjukdomsutbrott som orsakats av mikroorganismer har förekommit under alla tider. Möjligheterna att undersöka har en avgörande betydelse för vår kunskap om antal utbrott och orsaker. Nästan årligen inträffar ett större vattenburet sjukdomsutbrott där minst tusen personer insjuknar. Den vanligaste orsaken är att dricksvattnet förorenats av avloppsvatten. Den som blir sjuk får symtom som magont, diarré och kräkningar.

Ligger din fastighet inom verksamhetsområde för vatten och avlopp är anslutning möjlig och du fyller i en anmälan som du hittar under E-tjänster och blanketter.  

Kommunen har ingen skyldighet att upprätta förbindelsepunkt utanför verksamhetsområdena. Ligger fastigheten mindre än 250 m utanför kan anslutning ändå vara möjlig.  Det är VA-enheten som bedömer möjligheten till anslutning. Intresseförfrågan hittar du under E-tjänster och blanketter.

Du fyller i anmälan om ägarbyte genom e-tjänsten "Mitt VA-abonnemang" eller fyller i en blankett. Du hittar båda längst ner på denna sida, eller under "E-tjänster och blanketter" under huvudrubriken "Självsservice" på startsidan.

Som fastighetsägare ska du skydda vattenmätaren mot olika sorters åverkan samt läsa av vattenmätaren en gång om året.

Du som fastighetsägare ska vårda vattenmätaren väl och skydda den mot frost och åverkan samt mot återströmning av varmvatten och annan skadlig värmepåverkan.

Om detta inte görs och mätaren skadas, behöver du ersätta kostnaden för att åtgärda eller byta mätaren till huvudmannen. Om du önskar att vattenmätaren tillfälligt tas ned på grund av frostrisk eller annan orsak ska du anmäla detta till huvudmannen, som mot ersättning tar ned och åter sätter upp mätaren.

Varje år skickar kommunen ut ett avläsningskort till alla fastighetsägare som har en vattenmätare. Det är fastighetsägarens ansvar att läsa av vattenmätaren och sedan fylla i avläsningskortet och skicka in till kommunen.

Det är fastighetsägaren som läser av vattenmätaren.

Varje år skickar kommunen ut ett avläsningskort till alla fastighetsägare som har en vattenmätare. Det är fastighetsägarens ansvar att läsa av vattenmätaren och sedan fylla i avläsningskortet och skicka in till kommunen.

Vattenmätaren byts vart 6:e eller vart 10:e år, beroende på vattenmätarens storlek.

I normala fall byts den vanligaste typen av vattenmätare (storlek 2,5) vart 10:e år, medan de större vattenmätarna (storlek 6) byts vart 6:e år. Om det uppstår problem med vattenmätaren inom dessa år byts den tidigare. När det är dags för byte av vattenmätaren kontaktar kommunen fastighetsägaren för att bestämma en tid för bytet.

Om du upptäcker råttor i de kommunala ledningarna kontaktar du VA-enheten på telefon 0417-182 96. Vi samarbetar med Anticimex för bekämpning av råttor när det finns behov.

Om du tvättar bilen på gatan eller uppfarten rinner giftiga tungmetaller, oljerester och kemikalier rakt ut i vattendragen och naturen. Välj biltvätten istället så får du både en ren bil och en renare miljö.