Kontakt

Här har vi samlat de flesta kontaktvägar och vanliga frågor vi får, om ditt ärende inte finns här nedanför kan du kontakta oss på va@remove-this.tomelilla.remove-this.se eller 0417-181 37.

Akut felanmälan
Har du inget vatten i kranen? Eller vill du anmäla något annat akut så ringer du 0417-182 96 eller 040-676 9085 (kvällar och helger). Är ärendet inte akut anmäler du det via felanmälan här nedanför.

Vi använder SMS-utskick både vid planerade avstängningar och akuta problem. De som inte kan ta emot SMS rings upp på sina hemtelefoner där ett automatiskt röstmeddelande spelas upp. Numret som ringer är ett 08-nummer med okänd avsändare.

Det är endast mobilnummer som är registrerade på den berörda fastigheten och på personer över 16 år som automatiskt får SMS. Har du till exempel företagsabonnemang, kontantkort eller hemligt nummer kommer inte du att få SMS.

Kontakta Charlotte Eweson Hällje
Mail: charlotte.eweson-hallje@remove-this.tomelilla.remove-this.se
Telefon: 0417-182 60.

Om du som fastighetsägare ska flytta anmäler du det enklast via e-tjänsten Mitt VA-Abonnemang.

Dricksvatten är ett livsmedel och följer livsmedelslagstiftningen. VA-enheten utför regelbundna provtagningar på både råvatten (inkommande grundvatten till vattenverket), utgående dricksvatten från vattenverket och hemma hos abonnenter. Det tas både mikrobiologiska prover och kemiska prover på vattnet.

I Tomelilla kommun finns det 5 kommunala vattenverk, vattnet från de olika vattenverken har olika kvalitet. De flesta i kommunen har medelhårt vatten, förutom  Eljaröd, Fågeltofta, Smedstorp och Övraby som har hårt vatten.

Kommunens vattenkiosk ligger vid brandstationen i Tomelilla, se karta.

Här kan du som privatperson hämta dricksvatten i mindre mängder gratis, vid exempelvis tillfälliga vattenavstängningar. Har du behov av att hämta stora mängder vatten ska du ringa 0417-182 96 för att kvittera ut en tagg där vattenmängden kan registreras.

Förbygg risken för skador

Det går inte helt att skydda sig mot översvämningar, men det finns möjlighet att förebygga och minimera riskerna och skadorna. Här kommer lite tips från VA-enheten:

 • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.
 • Förvara inte värdefulla och ömtåliga föremål i källaren.
 • Installera en stängningsbar golvbrunn och/eller ett bakvattenskydd till avloppsledningen.
 • Använd inte avloppet som sopnedkast, spola endast ner kiss, bajs och toalettpapper.

 

Om skadan redan är skedd

Ring ditt försäkringsbolag och sedan vår felanmälan 0417-182 96 (måndag-fredag, dagtid).

 • Försök stoppa vattnet från att tränga in genom att bygga vallar vid dörrarna med handdukar. Gå runt huset och kontrollera om det är stopp i avloppsbrunnar. Åtgärda det som stoppar upp om det är möjligt.
 • Om vattnet kommer in via golvbrunnen kan du lägga en handduk i golvbrunnen och hålla den på plats med något riktigt tungt.
 • Stäng av elen i de översvämmade utrymmena. Vatten är strömförande.
 • Försök ösa ut som mycket du kan. Kontakta Räddningstjänsten för att få hjälp med utpumpning av vatten om det är stora vattenmängder.
 • Flytta undan värdefulla ägodelar till ett torrt ställe.
 • Torka upp vattnet om det är möjligt.
 • Ställ in en avfuktare så snart som möjligt. Du kan hyra eller köpa en avfuktare och ställa den i de fuktskadade utrymmena.
 • Dokumentera skadorna med bilder.

Misstänker du att råttor kommer in i huset genom avloppsnätet eller om du uppmärksammat råtthål i närheten av en kommunal avloppsledning kan du anmäla det till oss via felanmälan. Vid råttbekämpning samarbetar vi med Anticimex som använder sig av giftfria mekaniska fällor.


Fastighetsägare

Du som fastighetsägare har ett eget ansvar att hålla bostaden fri från råttor. Vid akuta problem kan du kontakta ditt försäkringbolag för att se om det ingår en skadedjursförsäkring i din hemförsäkring. Om du inte har någon skadedjursförsäkring kan du kontakta ett skadedjursbolag på egen hand.

Hyresgäst

Hyr du din bostad ska du vända dig till din hyresvärd om det finns problem med råttor. Om hyresvärden inte åtgärdar problemet kan du anmäla den till Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Senast uppdaterad: 2020-03-13