Enskilt vatten och avlopp

Enskilt avlopp

Har du ett enskilt avlopp är du som äger fastigheten ansvarig för att det fungerar som det ska och inte släpper ut dåligt renat avloppsvatten. I Tomelilla kommun ansvarar Ystad- och Österlenregionens Miljöförbund för tillstånd, tillsyn och frågor som gäller enskilt avlopp. Mer information hittar du på deras webbplats:


Enskilt vatten

Vattenkvalitet

Problem med vattenkvaliteten är vanligt i enskilda dricksvattenbrunnar. Livsmedelsverket rekommenderar att du kontrollerar ditt dricksvatten minst var tredje år. Finns det små barn är det extra viktigt med provtagning eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen. Vid provtagning vänder du dig direkt till ett analysföretag för beställning av provflaskor. I Skåne finns Eurofins och SYNLAB att välja på.  I Tomelilla kommun rekommenderas att man utökar provtagningen med kadmium och bly, då dessa förekommer naturligt i höga halter på vissa ställen i marken.

 

Köpa hus med egen brunn

Om du ska köpa hus med egen brunn är det bra om du tar reda på lite fakta om brunnen. Hur mycket vatten ger brunnen? Räcker vattentillgången till hela familjen? När togs vattenprov senast? Flera tips på vad du bör tänka på finns att läsa i broschyren Köpa eller sälja hus med enskilt vatten.