Avgifter och priser

Alla kostnader för kommunalt vatten och avlopp bekostas genom VA-avgifter. Verksamheten får inte gå med vinst, utan avgifterna används för att täcka de årliga kostnaderna för att se till att du alltid har rent vatten i kranen och att spillvattnet från toalett, disk/tvätt och dusch tas om hand och renas innan det släpps ut i naturen igen.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften för vatten och avlopp består dels av en fast årlig avgift beroende på mätarens storlek, dels en rörlig avgift baserad på hur mycket vatten du använder. Här nedanför kan du se vad den rörliga avgiften är samt vad en normalvilla* betalar för fasta avgifter per år.    

*en normalvilla använder ca 150 kubikmeter vatten per år

Anslutningsavgift

Anslutningsavgiften är olika beroende på vilken slags fastighet som ska anslutas och om den ligger i kommunens verksamhetsområde eller ej. Köper du ett hus som redan är anslutet till kommunalt VA betalar du ingen ny anslutningsavgift. Det kan dock bli aktuellt med en ny anslutningsavgift om du bygger ut eller gör större ändringar av fastigheten.

Här nedan kan du se exempel på anslutningsavgifter för en normalvilla inom verksamhetsområdet. Om du vill ha ett exakt svar på vad det kostar att koppla in kommunalt vatten och avlopp till din fastighet kan du skicka en förfrågan till kontakt@remove-this.osterlenva.remove-this.se eller ringa 0417-181 37.

Anslutningsavgifter

Typ av anslutning Avgift
Vatten, avlopp, dagvatten 154 903 kronor
Vatten och avlopp 139 413 kronor
Enbart avlopp 106 738 kronor
Enbart vatten 80 961 kronor

Fasta avgifter

Fast avgift Per år
Vatten 1 558 kronor
Vatten och avlopp 3 896 kronor

Rörliga avgifter

Rörlig avgift Per m3
Vatten 15,45 kronor
Avlopp 23,18 kronor
Vatten och avlopp 38,63 kronor

En mer detaljerad beskrivning av avgifterna hittar du i dokumentet VA-taxa här nedan: