Vatten och avlopp

Här hittar du information om att ansluta till kommunalt vatten och avlopp, vad det kostar, vart du kan vända dig med olika frågor med mera.

Sommarens skyfall

Vi har fått in många samtal gällande översvämningar efter skyfallet den 13 juli. Om man blivit drabbat ska man först och främst kontakta sitt eget försäkringsbolag och anmäla skadorna. För att göra en felanmälan till oss på VA använder ni er av felanmälan som finns här nedanför i en grön box. Felanmälningar som kommit in utreds var för sig och vi hoppas att det finns förståelse för att det kan ta tid.