Österlen VA är ett gemensamt driftbolag för VA-verksamheterna i Simrishamn och Tomelilla kommun.

Vi tillhandahåller trygga anslutningar och tillförlitlig drift av vatten- och avloppsförsörjning för drygt 14 000 hushåll och verksamheter i sydöstra Skåne. Vi ser till att varje abonnent har dricksvatten av hög kvalitet i sin kran och att varje anslutning till avloppsnätet är säker för både människa och miljö.

Över kommungränserna driver vi utvecklingsprojekt för att effektivisera dagens arbete och bidra med handfasta lösningar för att möta framtidens utmaningar. Det kommunöverskridande arbetet ger oss, och respektive kommun, en större stabilitet som kommer ur tillgången till en bredare kompetens.

Besök www.osterlenva.se för mer information, här hittar du även aktuella driftstörningar och felanmälan om vatten och avlopp!

Vattenkiosk

Vattenkiosken i Tomelilla finns på adressen Gladanleden 2 vid brandstationen. Från Östra utfartsvägen följ skylten mot gatukontoret, miljöförbundet och fastighet. Vattenkiosken står precis vid infarten och är uppmärkt med "vattenkiosk" och Tomelilla kommuns logotyp. 

Du som har kommunalt vatten kan här hämta mindre mängder vatten. Har du behov av större mängder vatten (till exempel tankbilar eller byggföretag) så kontaktar du Österlen VA som hjälper dig.