Från och med 1 september 2020, drivs VA-verksamheten tillsammans med Simrishamns kommun i bolaget Österlen VA AB. I ett övergångsskede, gäller fortsatt VA-informationen på tomelilla.se.

Här hittar du hur du ansluter till kommunalt vatten och avlopp, vad det kostar, vart du kan vända dig med olika frågor, med mera.

Utredning av översvämningar

Utredningen om ansvaret kring översvämningar efter skyfallet den 13 juli 2019 pågår. Om man blivit drabbat ska man först och främst kontakta sitt eget försäkringsbolag och anmäla skadorna. För att göra en felanmälan till oss på VA använder ni er av felanmälan VA som finns här nedanför i en ljusgrön box. Felanmälningar som kommit in utreds var för sig och vi hoppas att det finns förståelse för att det kan ta tid.