Kommunerna hanterar själva alla frågor om skyddsjakt, t.ex. förvildade katter eller störande råkkolonier, då det inte bedöms vara en olägenhet enligt miljöbalken.

I Tomelilla kommun kan man som fastighetsägare ringa direkt till skyddsjägarna, se nedan. 

Leif Dahlgren (Tomelilla söder)
0414-51358 / 070-9223402, 

Ragnvald Ekdahl (Tomelilla norr)
0414-60558 / 073-0528740.