Buller

Om du störs av vägbuller ska du vända dig till väghållaren, oftast Trafikverket eller den aktuella kommunens gatuavdelning. Om det gäller järnvägsbuller vänder du dig till Trafikverket som är ansvarig för Pågatågen. Är du inte nöjd med de besked du får kan du kontakta miljöförbundet som är tillsynsmyndighet.

Trafikverket är ansvarigt för samtliga riks- och länsvägar i kommunerna. Respektive kommun är ansvariga för övriga vägar och gator (omfattar inte enskilda vägar).

Kontroll av luftkvalitet