Ny chans att ansluta till fibernät i Toarp

Under år 2021 kommer vi att förtäta fibernätet i området Toarp. Det innebär att du som bor i Toarpsområdet får en ny chans att ansluta din fastighet till Tomelilla landsbygds fibernät. Det aktuella området kan du se på kartan längre ner på sidan. 

Det är fem år sedan fibernätet byggdes i området. Vi gör nu en samlad förfrågan och om minst 14 hus beställer fiberanslutning kan vi bygga i området. Kostnaden blir då 25 000 kronor i anslutningsavgift per hushåll. Om du väljer att inte ansluta ditt hus nu kommer en fiberanslutning i framtiden att bli dyrare än 25 000 kr. En efteranslutning kostar mer eftersom det krävs ny etablering, uppgrävning av fiberbrunn och eventuellt nya tillstånd krävs.

Vi behöver din beställning senast den 31 maj 2021. 

Upphandlad entreprenör kommer sedan söka tillstånd hos Trafikverket och alla berörda markägare. Närmare sommaren hoppas vi ha alla tillstånd på plats och påbörja grävningen.

Vill du redan nu se vilket utbud av tjänster som finns i nätet, besök www.zmarket.se.