Information till bredbandsaktörer

Tomelilla kommun lägger nu ut tomrör till försäljning. Försäljningen kommer att ske till högstbjudande.

Bilagor

  • Överlåtelseavtal – utkast som sedan undertecknas av båda parter. I dokumentet framgår skallkraven för köp av tomrör.
  • Bilaga 1 – Beskrivning av tomrör och karta med tomrörens sträckning
  • Bilaga 2 – Fastighetsförteckning över de markägare som har kanalisation på sin mark

Kontakta Monika Jingmond om ni önskar bilagorna skickade till er.

Anbud skickas senast den 30 november till monika.jingmond@remove-this.tomelilla.remove-this.se