Om en fiberledning/fiberkabel blivit skadad eller kapad under grävning ska du anmäla det till kommunen. Detta gäller endast fibernät som ägs av Tomelilla kommun: områden markerade i grönt på kartan. Skadad fiberledning inom annat delområde anmäls direkt till respektive aktör.

Denna felanmälan gäller endast avgrävd fiberledning, det vill säga fiberkabel med synlig skada, inte anslutningsproblem. Har du problem med din fiberanslutning ska du istället kontakta din tjänsteleverantör. Tjänsteleverantören är den du köper internet- eller TV-tjänsten av.

Skicka in anmälan

Du skickar in din anmälan via e-post:

Skriv”skadad fiberledning” i ämnesraden, så kan ärendet hanteras smidigare.

Det här ska du ange i mejlet:

  • Ange närmsta adress till skadans position.
  • Ärendenumret du har lagt in i Ledningskollen (https://www.ledningskollen.se/), en gratis tjänst som informerar om var ledningarna ligger där du planerar att gräva.
  • Kontaktuppgifter till dig eller företaget som har orsakat skadan. Ange e-postadress, namn och telefonnummer.

Efter att du har skickat mejlet tar Tomelilla direkt emot ditt ärende och hanterar det. Du kommer att få ett bekräftelsemejl när ditt ärende tagits emot.