Fiber i Tomelilla kommun

UTBUD AV TJÄNSTER

Vilket utbud av tjänster du har tillgång till beror på vilken leverantör du är ansluten till.
 

PROJEKT AGUSA - ELJARÖD

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Om du bor i ett område där det finns mer än en aktör som erbjuder fiber och vill veta mer om priser och utbyggnadsplaner var vänlig kontakta respektive företag nedan:

Prata gärna med dina grannar och se vad ni tillsammans väljer. Desto fler som väljer samma aktör i samma område desto större blir chansen att få fiberanslutning snabbare.

Har du gjort en beställning till två aktörer så kan du se här vad konsumentverket skriver kring avbeställning.

Klicka på områdena i kartan för mer information.Gör en efterbeställning

Bor du i ett område på landsbygden där det redan finns fibernät som ägs av Tomelilla kommun och din fastighet inte är ansluten är du välkommen med en intresseanmälan av efteranslutning. Vi tar sedan fram ett pris på efteranslutning och du får göra en beställning.

Efteranslutningar är möjliga att göra när det finns två eller fler intresseanmälningar av efteranslutningar inom samma område. Vi samlar löpande in intresseanmälningar av efteranslutningar för att kunna planera för dessa.   

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har beslutat att anslutningsavgiften för efteranslutningar ska vara den faktiska kostnaden att ansluta fastigheten till fibernätet plus en fast avgift på 8000 kr (exkl. moms). Kostnaden för en efteranslutning är alltid minst 20 000 kr (exkl. moms)

Var vänlig maila ditt ärende och din adress eller fastighetsbeteckning till: info@remove-this.tomelilla.remove-this.se

Klicka på områdena i kartan för mer information.Fiber på väg till området i och runt Södra Lökaröd – men arbetet riskerar att avstanna

Under ett antal år har det pratats om utbyggnad av fibernät i och runt Södra Lökaröd och nu är det igång! Tjänsterna som erbjuds genom fibernätet kommer att göra det möjligt att ta del av det framtida digitala samhället, vilket blir allt viktigare efterhand som det gamla telefonnätet tas ur drift. 

Förberedande arbete
C4 energi arbetar sedan i augusti aktivt i området med hjälp av sin entreprenör Telarco och även om det förberedande arbetet gått bra finns det nu en avsevärd risk för att kraftiga förseningar väntar när det gäller driftsättning. Anledningen är att den dialog som förts med en vägförening i området inte resulterat i att avtalsfrågan helt kunnat lösas. Utan avtal som ger entreprenören tillgång till vägområdet går det inte att nå samtliga adresser. Även på platser där arbete redan utförts blir uppkopplingen väntande tills avtalsfrågan är löst.

Stamledning klar fram till Torasteröd
I dagsläget är stamledningen färdig fram till Torasteröd där installationer och driftsättning utförs när förberedelserna i fibernoden är klara. Anläggningen av kanalisation och kopplingsskåp är färdigt i Myrestad och byggs just nu i det västra området. Det östra området kommer att förberedas med kanalisation med start i oktober. Inom de närmaste veckorna kommer också visst arbete ske söder om Myrestad och i riktning mot Orehuset där kanalisationen varit förberedd sedan tidigare. Avslutningsvis kommer byggnationerna längs Lillehemsvägen att utföras under senhöst och vinter. Men tills avtalsfrågan är löst kan inte arbetet fortgå och området kan inte få tillgång till fiber.

Klicka på områdena i kartan för mer information.