Tomelilla kommuns energi- och klimatrådgivning ger dig kostnadsfri och oberoende vägledning.

Vi erbjuder rådgivning för privatpersoner, små- och medelstora företag, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare samt föreningar och organisationer.

  • Hur du minskar din energianvändning.
  • Hur du minskar dina energikostnader.
  • Hur du minskar din påverkan på miljön.
  • Hur du går över till eller ökar din andel av förnybar energi.
  • Vilka alternativ som finns för dig.

Privatpersoner, små- och medelstora företag, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare samt föreningar och organisationer är alla välkomna.

Rådgivning till privatpersoner

Rådgivningen till privatpersoner görs via mail eller telefon. Du kan även träffa rådgivaren i Tomelilla kommunhus efter överenskommelse.

Rådgivning till företag och föreningar

Rådgivning till företag, organisationer och föreningar kan utöver mail- och telefonkontakt även göras som platsbesök med genomgång av verksamheten.

Övergripande rådgivning

  • Rådgivningen som ges är övergripande. Den omfattar inte besiktningar, mätningar, injustering av system eller liknande. Rådgivaren får inte konkurrera med privata företag på detta område.
  • Rådgivningen är oberoende. Inga särskilda fabrikat eller modeller får rekommenderas vid rådgivning. Däremot kan vi hänvisa till olika oberoende tester som gjorts, exempelvis av Energimyndigheten.
  • Rådgivningen regleras genom Förordning (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning och finansieras av Energimyndigheten.

Energimätare på biblioteket

Vill du veta hur mycket el dina hushållsapparater använder? Låna en elmätare på biblioteket! Elmätaren lånas med ditt bibliotekskort och lånetiden är två veckor.

Räntefritt lån eller bidrag till föreningsinvesteringar

Föreningsägda/drivna anläggningar belägna i Tomelilla kommun där kontinuerlig verksamhet bedrivs kan söka räntefritt lån eller bidrag för energibesparande åtgärder. Lån/bidrag söks hos Tomelilla kommun.

Det beror på vilka krav du har på återbetalningstid, vad du betalar för elen idag och vad du kan få betalt för solcellselen du levererar ut på nätet.

Det är svårt att sia om hur framtidens ekonomiska styrmedel och elpris kommer att utveckla sig. Idag finns det ett skatteavdrag på 60 öre/kWh som alla som betalar skatt kan ta del av. Det gäller dock max 30 000 kWh såld el per år.

Priset på en nyckelfärdig solcellsanläggning är ca 15 000-18 000 kr/installerad kW. ROT-avdrag ges med 30 procent på arbetskostnaden. Alternativt kan du söka statligt stöd som motsvarar 20 procent av den totala investeringskostnaden.

Du kan räkna med att solcellspaneler håller omkring 30 år, en växelriktare håller ungefär 15 år.

I dagsläget finns det inga särskilda bidrag för privatpersoner att söka för energieffektiviseringsåtgärder som att byta ut oljepannan, tilläggsisolera vinden eller byta fönster.

För företag finns olika typer av bidrag för energieffektiviseringsåtgärder och klimatinvesteringar, exempelvis Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet och Jordbruksverkets stöd till förnybar energi.