Tomelilla kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan. Den nya planen ska ta sikte på Tomelilla kommun år 2040. Nu pågår ett dialogarbete där du kan vara med och påverka.

13 februari 2023 beslutade Kommunfullmäktige att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan. Den nya översiktsplanen ska ange grunden för utvecklingen av den fysiska miljön i hela Tomelilla kommun fram till år 2040.  Det kan exempelvis handla om din boendemiljö, grönområden, tillgänglighet till och från ditt hem, service och utbud, gång- och cykelvägar och hur du trivs och upplever tryggheten i din ort.

Översiktsplanen är ett styrdokument som beskriver kommunens långsiktiga planering och ställningstaganden för användningen av mark- och vattenområden.

Var med och bidra

Du som bor i kommunen kan påverka hur kommunen ska utvecklas i en så kallad medborgardialog. Alla åsikter som lämnas in kommer behandlas men vi kan inte garantera att allt används i den slutgiltiga översiktsplanen.

Dialogen kommer att pågå hela våren och sommaren 2023 fram till och med september.

Vi vill få in så många synpunkter som möjligt från dig som är kommuninvånare. Bidra med dina tankar genom att lämna synpunkter i dialogkartan eller kom och träffa oss vid något av de tillfällen som vi har öppna dialoger.

Dela din åsikt i dialogkartan

Vad tycker du är bra och vad tycker du kan bli bättre i Tomelilla kommun? Markera på kartan i länken nedan.

Träffa oss och var med och påverka

Vi kommer att ha öppna dialogmöten vid flera tillfällen fram till och med september 2023. Då är du välkommen att komma och prata med oss och lämna synpunkter. Följande tillfällen är klara nu men det kommer att bli fler som fylls på här efter hand.

  • 13–14 maj finns vi på Österlen Garden Show i Lunnarp. Besök gärna vår monter och dela med dig av dina tankar.
  • 20 juli finns vi på Tomelilla marknad.
  • Vecka 25–27 kommer feriejobbare besöka alla byar för att samla in synpunkter och önskemål. Schema om var och när kommer snart.

Behöver du hjälp att fylla i dialogkartan?

Behöver du hjälp kan du få det på något av våra fyra bibliotek under bemannade öppettider. Biblioteken finns i Smedstorp, Brösarp, Onslunda och Tomelilla. 

Du kan också komma till kommunhuset och fråga Tomelilla direkt så visar och hjälper de dig.

Tidplan

2023 – under våren och sommaren till och med september pågår dialogarbete. Vi kommer dels genomföra dialogträffar med olika intressenter, dels samla in synpunkter och idéer via en dialogkarta på vår hemsida.

Parallellt pågår arbete med planeringsstrategi.  Det är ett dokument där man övergripande kan läsa vad kommunen vill med den översiktliga planeringen, hur man ställer sig till den gällande översiktsplanen och vad man kan förvänta sig att det nya förslaget kommer att fokusera på.

2024 – Under samråd och senare granskning bjuder vi in till att lämna synpunkter på förslaget och bidra med ytterligare kunskap. Tidpunkt för samråd är inte bestämd ännu.

2025 – Kommunfullmäktige beslutar om den nya översiktsplanen.