Lediga tomter

I Tomelilla kommun finns flera lediga tomter som är planlagda för bostäder, både i centralorten och i byarna. Det finns även större markområden som är planlagda för bostäder.

Om du vill köpa en tomt ska du fylla i en intresseanmälan och skicka in till kommunen. Om tomten inte redan är reserverad så upprättas ett köpekontrakt. När köpekontraktet har undertecknats har du sex månader på dig att söka bygglov. Under denna tid är tomten reserverad för dig.

Köpet av tomten kan inte slutföras förrän du har lämnat in en ansökan om bygglov. Det är möjligt att få ytterligare tre månader förlängd reservationstid i det fall du inte hinner få ansökningshandlingarna klara, men då måste du betala en handpenning på 10 % av tomtpriset.

Tomterna säljs i befintligt skick.

Vad du får bygga på en tomt/fastighet regleras i detaljplanen som gäller för området. Detaljplanen bestämmer bland annat hur stort du får bygga till ytan och hur höga byggnaderna får vara.

Om du vill veta vad du får bygga enligt detaljplanen för en tomt/fastighet som du är intresserad av att köpa kan du kontakta bygglovsavdelningen eller plan- och exploateromgsavdelningen på kommunen.

Aktuella lediga tomter

Senast uppdaterad: 2020-02-03