Att köpa tomt

Om du vill köpa en bostadstomt, ska du fylla i en intresseanmälan och skicka in till kommunen. Om tomten inte redan är reserverad så upprättas ett köpekontrakt. När köpekontraktet har undertecknats har du sex månader på dig att söka bygglov. Under denna tid är tomten reserverad för dig. I detta skede, betalar du ingenting för tomten.

Köpet av bostadstomten kan inte slutföras förrän du har lämnat in en ansökan om bygglov och bygglovet har beviljats. Då ska köpeskillingen betalas och du blir ägare till tomten. Det är möjligt att få ytterligare tre månader förlängd reservationstid i det fall du inte hinner få ansökningshandlingarna klara, men då måste du betala en handpenning på 10 % av tomtpriset.

Bostadstomterna säljs i befintligt skick.

Lediga tomter

Brösarp ligger i norra delen av kommunen och är vida känt för sitt vackra backlandskap med böljande kullar nära havet.

Läs mer om Brösarp.

Brösarp 12:79

Adress: Syrenvägen 9

Area: 596 m2

Detaljplan: S1 Brösarp, Stadsplan för Brösarp tätort (Lm beteckning: 1160-P83/1206)

Kommunalt vatten och avlopp: Ja, vatten och spillvatten, men inte dagvatten. Dagvattenhanteringen behöver köparen lösa själv inom fastigheten.

Kontakta Österlen VA för specifik information om anslutning.

Elanslutning: Eldistributör, Österlens Kraft AB. ➔ Österlen Krafts hemsida.

Fiber: ➔ Fiberkarta.

Exempel på nära service: livsmedelsbutik och andra affärer, vårdcentral, apotek, restauranger, bensinmack, F-6 skola, bibliotek, konditori, utegym, lekplats särskilt boende för äldre och bussförbindelser.

Avstånd till Tomelilla centrum: ca 24 km

Avstånd till havet: ca 8 km

 

Brösarp 11:26

Adress: Poppelvägen 18

Area: 596 m2

Detaljplan: Detaljplan för Brösarp 11:16 m fl

Kommunalt vatten och avlopp: Ja, vatten och spillvatten, men inte dagvatten. Dagvattenhanteringen behöver köparen lösa själv inom fastigheten.

Kontakta Österlen VA för specifik information om anslutning.

Elanslutning: Eldistributör, Österlens Kraft AB. ➔ Österlen Krafts hemsida.

Fiber: ➔ Fiberkarta.

Exempel på nära service: livsmedelsbutik och andra affärer, vårdcentral, apotek, restauranger, bensinmack, F-6 skola, bibliotek, konditori, utegym, lekplats särskilt boende för äldre och bussförbindelser.

Avstånd till Tomelilla centrum: ca 24 km

Avstånd till havet: ca 8 km

 

Brösarp 11:25

Adress: Poppelvägen 20

Area: 511 m2

Detaljplan: Detaljplan för Brösarp 11:16 m fl

Kommunalt vatten och avlopp: Ja, vatten och spillvatten, men inte dagvatten. Dagvattenhanteringen behöver köparen lösa själv inom fastigheten.

Kontakta Österlen VA för specifik information om anslutning.

Elanslutning: Eldistributör, Österlens Kraft AB. ➔ Österlen Krafts hemsida.

Fiber: ➔ Fiberkarta.

Exempel på nära service: livsmedelsbutik och andra affärer, vårdcentral, apotek, restauranger, bensinmack, F-6 skola, bibliotek, konditori, utegym, lekplats särskilt boende för äldre och bussförbindelser.

Avstånd till Tomelilla centrum: ca 24 km

Avstånd till havet: ca 8 km

Med sin blandade bebyggelse har Onslunda en särskild charm.

Läs mer om Onslunda.

Onslunda 13:26

Adress: Lantmannavägen 59

Area: 565 m2

Detaljplan: S1 Onslunda, Stadsplan för Onslunda (Lm beteckning: 11-TOM-1892/82)

Kommunalt vatten och avlopp: Ja, vatten och spillvatten, men inte dagvatten. Dagvattenhanteringen behöver köparen lösa själv inom fastigheten.

Kontakta Österlen VA för specifik information om anslutning. 

Elanslutning: Eldistributör, E.ON Eldistribution AB (www.eon.se)

Fiber:Fiberkarta

Exempel på nära service: F-6 skola, bussförbindelse, bibliotek, museum

Avstånd till Tomelilla centrum: ca 11 km

Avstånd till havet: ca 20 km

 

Onslunda 31:146

Adress: Pensionärsvägen 13

Area: 904 m2

Detaljplan: S1 Onslunda, Stadsplan för Onslunda (Lm beteckning: 11-TOM-1892/82)

Kommunalt vatten och avlopp: Ja, vatten och spillvatten, men inte dagvatten. Dagvattenhanteringen behöver köparen lösa själv inom fastigheten.

Kontakta Österlen VA för specifik information om anslutning.

Elanslutning: Eldistributör, E.ON Eldistribution AB (www.eon.se)

Fiber: ➔ Fiberkarta.

Exempel på nära service: F-6 skola, bussförbindelse, bibliotek, museum

Avstånd till Tomelilla centrum: ca 11 km

Avstånd till havet: ca 20 km

 

Onslunda 31:138

Adress: Pensionärsvägen 18

Area: 663 m2

Detaljplan: S1 Onslunda, Stadsplan för Onslunda (Lm beteckning: 11-TOM-1892/82)

Kommunalt vatten och avlopp: Ja, vatten och spillvatten, men inte dagvatten. Dagvattenhanteringen behöver köparen lösa själv inom fastigheten.

Kontakta Österlen VA för specifik information om anslutning.

Elanslutning: Eldistributör, E.ON Eldistribution AB (www.eon.se)

Fiber: ➔ Fiberkarta.

Exempel på nära service: F-6 skola, bussförbindelse, bibliotek, museum

Avstånd till Tomelilla centrum: ca 11 km

Avstånd till havet: ca 20 km

 

Del av Onslunda 31:111

Adress: Knut Pers väg (adress fastställs vid avstyckning)

Area: ca. 2 000 m2.  Tomten behöver styckas av, vilket kan innebära extra tid innan full åtkomst är möjlig. 

Detaljplan: S141, Detaljplan för Onslunda 31:135 m.fl. (Lm beteckning: 1270-P08/91)

Kommunalt vatten och avlopp: Inte i nuläget. Kommunen avser att tomten ska kunna anslutas.

Elanslutning: Eldistributör, E.ON Eldistribution AB (www.eon.se)

Fiber:Fiberkarta.

Exempel på nära service: F-6 skola, bussförbindelse, bibliotek, museum

Avstånd till Tomelilla centrum: ca 11 km

Avstånd till havet: ca 20 km

 

Onslunda 31:137

Adress: Ängslyckevägen 14

Area: 927 m2

Detaljplan: S1 Onslunda, Stadsplan för Onslunda (Lm beteckning: 11-TOM-1892/82)

Kommunalt vatten och avlopp: Ja, vatten och spillvatten, men inte dagvatten. Dagvattenhanteringen behöver köparen lösa själv inom fastigheten.

Kontakta Österlen VA för specifik information om anslutning.

Elanslutning: Eldistributör, E.ON Eldistribution AB (www.eon.se)

Fiber: ➔ Fiberkarta.

Exempel på nära service: F-6 skola, bussförbindelse, bibliotek, museum

Avstånd till Tomelilla centrum: ca 10 km

Avstånd till havet: ca 20 km

Skåne Tranås är en vacker by i kommunens mitt. Platsen har bebotts länge och har en genuin karaktär.

Läs mer om byn.

Tranås 2:31

Adress: Norrevångsvägen 13

Area: 1712 m2

Detaljplan: S140, Detaljplan för del av Tranås 2:1 (Lm beteckning: 1270-P96)

Kommunalt vatten och avlopp: Ja, vatten och spillvatten, men inte dagvatten. Dagvattenhanteringen behöver köparen lösa själv inom fastigheten.

Kontakta Österlen VA för specifik information om anslutning.

Elanslutning: Eldistributör, E.ON Eldistribution AB (www.eon.se)

Fiber: ➔ Fiberkarta.

Exempel på nära service: livsmedelsbutik (obemannad) och andra affärer, vandrarhem, matställen, kiosk, särskilt boende för äldre, bussförbindelse, bensinmack.

Avstånd till Tomelilla centrum: ca 10 km

Avstånd till havet: ca 20 km

 

Tranås 2:30

Adress: Norrevångsvägen 11

Area: 1766 m2

Detaljplan: S140, Detaljplan för del av Tranås 2:1 (Lm beteckning: 1270-P96)

Kommunalt vatten och avlopp: Ja, vatten och spillvatten, men inte dagvatten. Dagvattenhanteringen behöver köparen själv lösa inom fastigheten.

Kontakta Österlen VA för specifik information om anslutning.

Elanslutning: Eldistributör, E.ON Eldistribution AB (www.eon.se)

Fiber: ➔ Fiberkarta.

Exempel på nära service: livsmedelsbutik (obemannad) och andra affärer, vandrarhem, restaurang, lekplats, särskilt boende för äldre, bussförbindelse, bensinmack.

Avstånd till havet: ca 20 km

 

Tranås 2:29

Adress: Norrevångsvägen 13

Area: 1710 m2

Detaljplan: S140, Detaljplan för del av Tranås 2:1 (Lm beteckning: 1270-P96)

Kommunalt vatten och avlopp: Ja, vatten och spillvatten, men inte dagvatten. Dagvattenhanteringen behöver köparen lösa själv inom fastigheten.

Kontakta Österlen VA för specifik information om anslutning.

Elanslutning: Eldistributör, E.ON Eldistribution AB (www.eon.se)

Fiber: ➔ Fiberkarta.

Exempel på nära service: livsmedelsbutik (obemannad) och andra affärer, vandrarhem, matställen, kiosk, särskilt boende för äldre, bussförbindelse, bensinmack.

Avstånd till Tomelilla centrum: ca 10 km

Avstånd till havet: ca 20 km

Spjutstorp är en liten by mitt i böljande odlingslandskap som ligger nära Tomelilla centralort.

Läs mer om Spjutstorp.

Spjutstorp 62:3

Adress: Lievägen 4

Area: 973 m2

Detaljplan: S1 Spjutstorp, Stadsplan för Spjutstorp (Lm beteckning 1160-P83/0518)

Kommunalt vatten och avlopp: Ja, vatten och spillvatten, men inte dagvatten. Dagvattenhanteringen behöver köparen lösa själv inom fastigheten.

Kontakta Österlen VA för specifik information om anslutning.

Elanslutning: Eldistributör, E.ON Eldistribution AB (www.eon.se)

Fiber: ➔Fiberkarta.

Exempel på nära service: bussförbindelse, friluftsbad

Avstånd till Tomelilla centrum: ca 7 km

Avstånd till havet: ca 20 km

I kommunens centralort är det nära till allt.

Läs mer om Tomelilla.

Råbocken 3

Adress: Släntgatan 4

Area: 1 047 m2

Detaljplan: S92, Stadsplan för kv Giraffen m.fl (Lm beteckning: 1160-P84/0709/1)

Kommunalt vatten och avlopp: Ja.

Kontakta Österlen VA för specifik information om anslutning.

Elanslutning: Eldistributör, E.ON Eldistribution AB (www.eon.se)

Fiber: ➔ Fiberkarta.

Exempel på nära service: F-6 skolor, 7-9 skola, särskilda boenden för äldre, kulturhus med konsthall och bibliotek, station med Pågatågsförbindelse, bussförbindelse, livsmedelsbutiker och andra affärer, flera vårdcentraler och apotek, bensinmackar, stadspark, lekplatser, badhus och friluftsbad.

Avstånd till havet: ca 15 km


Duvan 30

Adress: Ullstorpsvägen (servitut gällande utfart finns)

Area: 451 m2

Detaljplan: S1, Stadsplan för Tomelilla Köping (Lm beteckning: 11-TOM-10)

Kommunalt vatten och avlopp: Ja.

Kontakta Österlen VA för specifik information.

Elanslutning: Eldistributör, E.ON Eldistribution AB (www.eon.se)

Fiber:Fiberkarta.

Exempel på nära service: F-6 skolor, 7-9 skola, särskilda boenden för äldre, kulturhus med konsthall och bibliotek, station med Pågatågsförbindelse, bussförbindelse, livsmedelsbutiker och andra affärer, flera vårdcentraler och apotek, bensinmackar, stadspark, lekplatser, badhus och friluftsbad.

Avstånd till havet: ca 15 km

 

Råbocken 6

Adress: Jakobsgatan 3

Area: 1 047 m2

Detaljplan: S92, Stadsplan för kv Giraffen m.fl (Lm beteckning: 1160-P84/0709/1)

Kommunalt vatten och avlopp: Ja.

Kontakta Österlen VA för specifik information om anslutning.

Elanslutning: Eldistributör, E.ON Eldistribution AB (www.eon.se)

Fiber: ➔ Fiberkarta.

Exempel på nära service: F-6 skolor, 7-9 skola, särskilda boenden för äldre, kulturhus med konsthall och bibliotek, station med Pågatågsförbindelse, bussförbindelse, livsmedelsbutiker och andra affärer, flera vårdcentraler och apotek, bensinmackar, stadspark, lekplatser, badhus och friluftsbad.

Avstånd till havet: ca 15 km

 

Galten 3

Adress: Betselgatan 6

Area: 1 221 m2

Detaljplan: S92, Stadsplan för kv Giraffen m.fl (Lm beteckning: 1160-P84/0709/1)

Kommunalt vatten och avlopp: Ja.

Kontakta Österlen VA för specifik information.

Elanslutning: Eldistributör, E.ON Eldistribution AB (www.eon.se)

Fiber:Fiberkarta.

Exempel på nära service: F-6 skolor, 7-9 skola, särskilda boenden för äldre, kulturhus med konsthall och bibliotek, station med Pågatågsförbindelse, bussförbindelse, livsmedelsbutiker och andra affärer, flera vårdcentraler och apotek, bensinmackar, stadspark, lekplatser, badhus och friluftsbad.

Avstånd till havet: ca 15 km

 

Galten 4

Adress: Betselgatan 8

Area: 1 169 m2

Detaljplan: S92, Stadsplan för kv Giraffen m.fl (Lm beteckning: 1160-P84/0709/1)

Kommunalt vatten och avlopp: Ja.

Kontakta Österlen VA för specifik information.

Elanslutning: Eldistributör, E.ON Eldistribution AB (www.eon.se)

Fiber: Fiberkarta.

Exempel på nära service: F-6 skolor, 7-9 skola, särskilda boenden för äldre, kulturhus med konsthall och bibliotek, station med Pågatågsförbindelse, bussförbindelse, livsmedelsbutiker och andra affärer, flera vårdcentraler och apotek, bensinmackar, stadspark, lekplatser, badhus och friluftsbad.

Avstånd till havet: ca 15 km

 

Kronhjorten 16

Adress: Oscarsgatan 44

Area: 865 m2

Detaljplan: S92, Stadsplan för kv Giraffen m.fl (Lm beteckning: 1160-P84/0709/1)

Kommunalt vatten och avlopp: Ja.

Kontakta Österlen VA för specifik information om anslutning.

Elanslutning: Eldistributör, E.ON Eldistribution AB (www.eon.se)

Fiber: Fiberkarta.

Exempel på nära service: F-6 skolor, 7-9 skola, särskilda boenden för äldre, kulturhus med konsthall och bibliotek, station med Pågatågsförbindelse, bussförbindelse, livsmedelsbutiker och andra affärer, flera vårdcentraler och apotek, bensinmackar, stadspark, lekplatser, badhus och friluftsbad.

Avstånd till havet: ca 15 km

 

Myran 12

Adress: Fyledalsvägen/Eva Holmgrens väg

Area: 894 m2

Detaljplan: S1, Stadsplan för Tomelilla Köping (Lm beteckning: 11-TOM-10)

Kommunalt vatten och avlopp: Ja.

Kontakta Österlen VA för specifik information om anslutning.

Elanslutning: Eldistributör, E.ON Eldistribution AB (www.eon.se)

Fiber:Fiberkarta.

Exempel på nära service: F-6 skolor, 7-9 skola, särskilda boenden för äldre, kulturhus med konsthall och bibliotek, station med Pågatågsförbindelse, bussförbindelse, livsmedelsbutiker och andra affärer, flera vårdcentraler och apotek, bensinmackar, stadspark, lekplatser, badhus och friluftsbad.

Avstånd till havet: ca 15 km

 

Älgen 6

Adress: Oscarsgatan 29

Area: 997 m2

Detaljplan: S92, Stadsplan för kv Giraffen m.fl. (Lm beteckning: 1160-P84/0709/1)

Kommunalt vatten och avlopp: Ja.

Kontakta Österlen VA för specifik information om anslutning.

Elanslutning: Eldistributör, E.ON Eldistribution AB (www.eon.se)

Fiber: ➔ Fiberkarta.

Exempel på nära service: F-6 skolor, 7-9 skola, särskilda boenden för äldre, kulturhus med konsthall och bibliotek, station med Pågatågsförbindelse, bussförbindelse, livsmedelsbutiker och andra affärer, flera vårdcentraler och apotek, bensinmackar, stadspark, lekplatser, badhus och friluftsbad.

Avstånd till havet: ca 15 km

Vad får jag bygga

Vad du får bygga på en tomt/fastighet regleras i detaljplanen som gäller för området. Detaljplanen bestämmer bland annat hur stort du får bygga till ytan och hur höga byggnaderna får vara.

Kartöversikt detaljplaner

Du söker och hittar gällande detaljplaner och pågående planprojekt i kommunens kartdatabas nedan. Klicka på respektive planområde i kartan för att ta del av information och gällande planbestämmelser för ditt område.

Tomtpriser 2023

Gäller för gamla bostadsområden samt strötomter för småhus      
Småhus (1) Hustyp Grundavgift Per m2 tomtyta*
Tomelilla och Brösarps tätort      
  Gr 1 261 600 kr + 144 kr
  Gr 2 117 500 + 65 kr
  Andel i mark- samfällighet   + 65 kr
Övriga orter      
  Gr 1 98 600 kr + 65 kr
  Gr 2 85 000 kr + 65 kr
  Andel i mark- samfällighet   + 65 kr

Tryde/Tryde Eke har räknats i tomtprishänseende till tätorten Tomelilla (avgränsning öster om riksväg 19).

Tomtpriser flerfamiljshus och industrimark 2023

Flerfamiljshus Per m2 + indexuppräkning
Tomelilla tätort Andel i marksamfällighet Grundpris 523 200 kr samt 130 kr/m2/tomtyta
Industrimark   99 kr/m2/tomtyta

(1)Vid köp av fastighet som är belägen inom verksamhetsområdet för VA-kollektivet och som är exploaterad före 1 januari 1990 ska VA-anslutning ingå i fastighetspriset.

Gr 1 = Villafastigheter

Gr 2 = Radhus, kedjehus

För nya bostadsområden upprättas en kalkyl för varje område. Kalkylen ska omfatta exploateringskostnader och andra kostnader för kommunen. De sammanlagda kostnaderna fördelas på områdets tomter efter tomternas storlek. Priser på tomter som inte säljs exploateringsåret räknas upp med index.

Tomtpriserna regleras med index, KPI med oktober 2007 som utgångsmånad. Grundavgift regleras till 1000-tal och m2 till heltal.