Att köpa tomt

Om du vill köpa en bostadstomt ska du fylla i en intresseanmälan och skicka in till kommunen. Om tomten inte redan är reserverad så upprättas ett köpekontrakt. När köpekontraktet har undertecknats har du sex månader på dig att söka bygglov. Under denna tid är tomten reserverad för dig.

Köpet av bostadstomten kan inte slutföras förrän du har lämnat in en ansökan om bygglov. Det är möjligt att få ytterligare tre månader förlängd reservationstid i det fall du inte hinner få ansökningshandlingarna klara, men då måste du betala en handpenning på 10 % av tomtpriset.

Bostadstomterna säljs i befintligt skick.

Vad får jag bygga

Vad du får bygga på en tomt/fastighet regleras i detaljplanen som gäller för området. Detaljplanen bestämmer bland annat hur stort du får bygga till ytan och hur höga byggnaderna får vara.

Kartöversikt detaljplaner

Du söker och hittar gällande detaljplaner och pågående planprojekt i kommunens kartdatabas nedan. Klicka på respektive planområde i kartan för att ta del av information och gällande planbestämmelser för ditt område.