En kontrollplan visar de kontroller och andra anmälningar som ska göras under byggtiden, och vem som ska göra dem. Vilka kontroller som ska göras och hur många anpassas efter det du ska bygga. I enklare ärenden kan du som byggherre själv vara ansvarig för att kontrollera ditt bygge. Då ska du lämna förslag på kontrollplan. I mer omfattande ärenden krävs i allmänhet en certifierad kontrollansvarig. Kontrollansvarig tar då fram förslag till kontrollplan. Byggnadsnämnden beslutar om kontrollplan och kontrollansvarig.

Den som ska kontrollera punkterna i kontrollplanen ska signera kontrollplanen under tiden bygget pågår. Verifierad kontrollplan lämnas in tillsammans med en begäran om slutbesked, när bygget är klart. Kontrollplanen ska lämnas in i original och vara korrekt ifylld och undertecknad.

Nedan finns två exempel på enkla kontrollplaner att utgå från eller använda som förslag till kontrollplan, om du själv ska ta fram en kontrollplan och om de passar för ditt ärende.