Kart- och mättjänster

Du kan beställa nybyggnadskartor och underlag för situationsplaner från oss genom att kontakta byggnadsnämndens kart- och mätavdelning per e-post eller telefon.