Vi utför olika mätuppdrag och hjälper till med kartunderlag som nybyggnadskarta och situationsplan.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan utgör en del av underlaget för bygglovsprövningen och krävs vid nybyggnad inom detaljplanerat område. Kartan ska spegla verkliga förhållanden och visar fastigheten tillsammans med planbestämmelser, inmätta marknivåer och eventuellt anslutningspunkt till VA. Levereras som pdf samt dwg. Priset för en nybyggnadskarta är 5796 kr år 2022, är fastigheten större än 2000 kvm ökar priset.

Situationsplan

Kartunderlag till situationsplan används i samband med ansökan av bygglov i de fall då nybyggnadskarta inte krävs. Underlaget innehåller fastighetsgränser och byggnader. Levereras som pdf och är kostnadsfri.

Utstakning av hus

Vid grov- och finutstakning ska tomten vara röjd. Grovutstakning markeras med käppar innan markbearbetning samt höjdmarkering anvisas. Vid finutstakning ansvarar du som byggherre för uppsättning av och virke till profilbrädor och profilstolpar, samt höjdsättning av profilbrädor (se bild nedan). Lämpliga dimensioner på virke är minst 45×70 millimeter för stolpar och 22×70 millimeter för brädor.

Prisexempel: En byggnad med fyra hörn kostar 6 955,20 kronor år 2022. För varje extra hörn utöver de 4 som ingår i priset tillkommer en kostnad på 386,40 kronor.