Kart- och mättjänster

Du kan beställa nybyggnadskartor och underlag för situationsplaner från oss direkt i vår e-tjänst, eller kontakta byggnadsnämndens kart- och mätavdelning per e-post eller telefon.