Om du vill bygga bostadshus, fritidshus eller industribyggnad utanför detaljplanerat område kan du ansöka om ett förhandsbesked. Då prövar byggnadsnämnden om den planerade åtgärden kan tillåtas på platsen.

Ett positivt förhandsbesked innebär inte att du får börja bygga, men du kan vara säker på att få bygglov för tidigare angiven åtgärd om du ansöker inom två år och uppfyller de krav som plan- och bygglagen (PBL) ställer.

Förhandsbesked följer samma process som bygglov.

Så ansöker du om förhandsbesked

Det krävs färre handlingar att ansöka om förhandsbesked än vad det gör för att ansöka om bygglov. För att ansöka om förhandsbesked måste du skicka in följande handlingar:

  • Situationsplan i skala 1:500 där du ritar in din önskade byggnad på rätt plats.
  • En kort beskrivning som anger planerad tillfartsväg, vatten och avlopp, byggnadens storlek, material, uppgift om antal våningar med mera.