Vad har hänt?

På torget har vi skapat:

  • gröna oaser med planteringar och träd som bildar en känsla av rum på torgytan
  • markerade bokningsbara platser för torghandel med inkopplad strömmöjlighet
  • en plats för aktivitet med ett tillgänglighetsanpassat scenområde
  • ett aktivitetsområde med balans-och motorikredskap anpassat för barn
  • ny belysning
  • cykelstråk

När var det klart?

Invigningen hölls 1 september 2022.

Varför förändrades torget?

Vi ville skapa förutsättningar för att fler ska vilja vistas på torget, mötas och känna trivsel. I flera trygghetsundersökningar har invånare angett att torgområdet upplevs otryggt.

Rumslighet har skapats genom att bryta upp den ganska kala stenytan med träd och planeringar. Scen- och lekplatsområdet tillsammans med iordningsställda platser för torghandel, har öppnat upp för mer aktivitet. 

Det har också tdigare funnits en alltför begränsad möjlighet att använda el för exempelvis torghandel eller julbelysning.

Stora stenlagda ytor, sväljer inte vatten på samma sätt som planteringar och det kan orsaka bekymmer vid häftiga regn. Genom att stenytan brutits upp, motverkas detta.

Allmänheten tyckte till

Allmänheten har haft möjlighet att tycka till om utsmyckning och aktiviteter på torget genom att svara på en digital enkät. Frågorna handlade om vilka lekredskap som ska finnas, vilka träd som ska planteras och vilka aktiviteter man vill kunna göra på torget. Utifrån svaren, gick arbetet vidare.