Vad ska hända?

På torget skapar vi:

  • gröna oaser med planteringar och träd som bildar en känsla av rum på torgytan
  • markerade bokningsbara platser för torghandel med inkopplad strömmöjlighet
  • en plats för aktivitet med ett tillgänglighetsanpassat scenområde och ett aktivitetsområde med balans-och motorikredskap anpassat för barn.
  • ny belysning - den stora strålkastaren som finns idag, tas bort till förmån för fler och mindre gatlampor
  • cykelstråk

När ska det byggas?

Uppskattad byggstart är i början av april 2022 och invigningen hölls 1 september 2022.

Varför förändras torget?

Vi vill skapa förutsättningar för att fler ska vilja vistas på torget, mötas och känna trivsel. I flera trygghetsundersökningar har invånare angett att området runt torget upplevs otryggt.

Genom att skapa rumslighet, bryta upp den nuvarande ganska kala stenytan med träd och planeringar görs den mer attraktiv. Scen- och lekplatsområde tillsammans med iordningsställda platser för torghandel, öppnar för aktivitet. 

Det har också funnits alltför begränsad möjlighet till att använda el för exempelvis torghandel eller julbelysning.

Stora stenlagda ytor, sväljer inte vatten på samma sätt som planteringar och det kan orsaka bekymmer vid häftiga regn. Genom att bryta upp stenytan motverkas detta.

Allmänheten har tyckt till

Allmänheten har haft möjlighet att tycka till om utsmyckning och aktiviteter på torget genom att svara på en digital enkät. Frågorna handlade om vilka lekredskap som ska finnas, vilka träd som ska planteras och vilka aktiviteter man vill kunna göra på torget. Utifrån svaren går arbetet vidare i projektet.

Bild 1: Bo Mårtensson/Agoralogi.se