Vad har hänt?

Ett gångstråk till och från torgethållet har dragits om och gjorts tydligare. Ny belysning har också tillkommit.

När hände det?

Under 2022.

Varför gjordes förändringen?

Det gjorde vi för att göra stråket mer tillgängligt och säkert. Innan dess, behövde man passera en parkeringsplats och stråket är otydligt. Kanterna mellan beläggning och annan yta fick en bättre taktil kontrast, vilket är bra om man har en synnedsättning. Vi belyste också mer eftersom platsen uppfattades mörk och otrygg.

Drönarbild: Studioblixten/Bengt Svensson