Vad ska ske?

Ett gångstråk till och från torgethållet dras om och görs tydligare. Ny belysning tillkommer också.

När ska detta ske?

Uppskattad byggstart är vintern 2021 och det ska vara klart 1 september 2022.

Varför görs förändringen?

Det gör vi för att göra stråket mer tillgängligt och säkert. Idag behöver man passera en parkeringsplats och stråket är otydligt. Nu får kanterna mellan beläggning och annan yta bättre taktil kontrast vilket är bra om man har en synnedsättning. Vi belyser också mer eftersom platsen just nu uppfattas mörk och otrygg.

Drönarbild: Studioblixten/Bengt Svensson