Arbetet påbörjades under 2021 och 1 september 2022 invigdes det omgjorda torget och nya cykelstråk.

September 2021

Byggstart för cykelbana Ullstorpsvägen-Gustavsgatan- Gustavs torg:

 • Vecka 36 börjar arbetet med ovan sträcka av cykelbanan.
 • In- och utfarter till fastigheter hålls öppna med undantag för någon kortare tidsperiod. Berörda fastighetsägare kontaktas isåfall direkt av entreprenören.
 • Läs mer om vad som ska hända här.

December 2021

Byggstart för tillgänglighetsanpassningar vid stationen och anslutande cykelbana och överfart från torget till stationen.

 • Arbetet påbörjas vecka 48 och beräknas vara klart i slutet av mars 2022.
 • Berörda fastighetsägare kontaktas direkt av entreprenören.

April 2022

Byggstart för torgytan och cykelbanan på norra sidan av torget. 

 • Arbetet påbörjas vecka 14 och beräknas vara klart till början av juni.
 • Arbetet med torgytan startar vecka 16.
 • Berörda fastighetsägare kontaktas.
 • Under tiden april till juni kommer framkomligheten vara begränsad.
 • Under perioder kommer Norregatan, norra och södra delen av torget samt Centralgatan vara avstängd för trafik. Omledningsskyltning kommer finnas på plats.

Juni 2022

 • Anslutande cykelbana torget söder och planteringar Centralgatan påbörjas i juni.
 • Centralgatan i centrala Tomelilla kommer att vara avstängd 7 juni till och med 15 juni. 

För kommande insatser planeras just nu detaljerna:

 • Korsningen Bangatan-Tomegatan.

När vi har mer precisa datum kommer vi kommunicera dem på olika sätt, bland annat här.