I grova drag räknar vi med att arbetet påbörjas under 2021 och att alla delar ska vara klara under 2022.

September 2021

Byggstart för cykelbana Ullstorpsvägen-Gustavsgatan- Gustavs torg:

  • Vecka 36 börjar arbetet med ovan sträcka av cykelbanan.
  • In- och utfarter till fastigheter hålls öppna med undantag för någon kortare tidsperiod. Berörda fastighetsägare kontaktas isåfall direkt av entreprenören.
  • Läs mer om vad som ska hända här.

December 2021

Byggstart för tillgänglighetsanpassningar vid stationen och anslutande cykelbana och överfart från torget till stationen.

  • Arbetet påbörjas vecka 48 och beräknas vara klart i slutet av januari.
  • Berörda fastighetsägare kontaktas direkt av entreprenören.

För kommande insatser planeras just nu detaljerna:

  • Korsningen Bangatan-Tomegatan.
  • Byggstart cykelbana och planteringar Centralgatan.
  • Byggstart torget.
  • Anslutande cykelbana torget söder.

När vi har mer precisa datum kommer vi kommunicera dem på olika sätt, bland annat här.