Vad ska hända?

I korsningen mellan Bangatan och Tomegatan nära Hasse och Tagemuséet, kommer vi plantera ett träd. Vi kommer också ta bort de pollare som idag finns i själva korsningen mellan gata och trottoar.

När ska det hända?

Det uppskattar vi sker under vintern 2021.

Varför görs platsen om?

Det görs för att göra platsen mer tilltalande och grön.