Vad ska hända?

I korsningen mellan Bangatan och Tomegatan nära Hasse och Tagemuséet, kommer vi plantera ett träd. Vi kommer också ta bort de pollare som idag finns i själva korsningen mellan gata och trottoar.

När ska det hända?

Det uppskattar vi sker under 2022.

Varför görs platsen om?

Det görs för att göra platsen mer tilltalande och grön.