Vad ska hända?

Den befintliga cykel-och gångvägen som går mellan Slakterigatan och Eriksgatan, ska kopplas ihop med en ny cykel-och gångbana. Banan ska fortsätta fram till stationsområdet. Hela sträckan kommer också få förbättrad och ny belysning.

Det ska också skapas en naturplantering med bland annat bok, ek, poppel och slån för att få en mer parkliknande känsla i området. Som utfyllnad och för att göra en anpassning till omgivningen, återanvänds en del av massorna som grävdes bort när Väladammen fräschades upp.

När ska det hända?

Arbetet pågår just nu och beräknas vara klart i mitten av maj 2023.

Tidigare utveckling av cykelstråk i centrum

Med start i september 2021, byggdes ny cykelbana mellan södra delen av Tomelilla via Rosendalsområdet med förskolan Lärkan förbi kommunhuset, genom centrum och till stationen.

I samband med detta, gjordes området mellan kulturhuset och Coop invid Centralgatan om. Träd planterades, bänkar, gatubelysning och skylt som anger bland annat statistik för cykeltrafik, kom på plats.

För att få ett tryggt och säkert stråk, är cykelbanan upphöjd i vissa korsningar. Banan korsar torget för en trafiksäker dragning.

Genom den nya cykelvägen knöts också befintliga banor ihop.