Vad ska hända?

En ny cykelbana ska byggas mellan södra delen av Tomelilla, via Rosendalsområdet med förskolan Lärkan, förbi kommunhuset, genom centrum och till stationen. I samband med det kommer vi att också göra om på Centralgatan mellan kulturhuset och Coop. Träd har funnits invid gatan tidigare och nu föreslås nya. Ny gatubelysning som följer cykelbanan, planeras också.

För att få ett tryggt och säkert stråk, kommer cykelbanan att vara upphöjd i vissa korsningar. Banan kommer korsa torget för en trafiksäker dragning. För att cykelbanan ska få plats, flyttas parkeringsfickorna strax efter/före Coopfastigheten till motsatt sida.

Genom den nya cykelvägen knyts också befintliga banor samman (streckad linje på bilden -cykelbanor som redan finns).

När ska det hända?

Byggnationen av cykelbanan startar vid Ullstorpsvägen och Gustavsgatan i september 2021.

Varför byggs nytt cykelstråk?

Genom en ny cykelbana, binds södra delen av Tomelilla, centrum och stationen ihop på ett trafiksäkert sätt. Det ger alternativ till biltrafik, inte minst för miljö och klimatets skull.

Drönarbild: Studioblixten/Bengt Svensson