Såväl samhällsbyggnadsnämnen som kommunstyrelsen har avsatt medel i budget för 2021 för trygghetsskapande och förskönande åtgärder i Tomelilla centrum. Vi arbetar också löpande med att bygga ett hållbart och tiillgängligt centrum, där mer gröna ytor och tillgänglighetsanpassningar skapas.

Vi tror att ett attraktivt centrum där människor vill vistas och mötas, är viktigt för hela Tomelilla. Det ska vara en plats för alla, där både invånare och företag kan växa och dit besökare vill återkomma ofta. Det ska vara en plats som känns trygg.

Delta gärna

Så var gärna med och skapa det goda centrumet på ditt sätt. Använd cykelbanan och torget i sin nya kostym. Njut av trädskuggan varma dagar och lövsprickningen om våren. Utnyttja möjligheten till torgplats eller scen.

Vill du lämna synpunkter, välkommen att kontakta oss genom kontaktcenter Tomelilla direkt eller i vår e-tjänst. Vi kommer löpande berätta om hur centrum utvecklas här på tomelilla.se och i våra sociala medier.

Tomelilla direkt:

0417-180 00
kommun@remove-this.tomelilla.remove-this.se