Centrumutveckling

Tryggt, attraktivt och klimatsmart - så vill vi att centrala Tomelilla ska upplevas. Under 2021 och 2022 genomför vi satsningar på cykelväg och gångstråk, skapar förutsättningar för ett levande torg och för in fler träd och andra växter i miljön.