Centrumutveckling

Tryggt, attraktivt och klimatsmart - så vill vi att centrala Tomelilla ska upplevas. Under 2021 och 2022 har vi genomfört satsningar på cykelväg och gångstråk, skapat förutsättningar för ett levande torg och fört in fler träd och andra växter i miljön.