Centrumutveckling

Tryggt, attraktivt och klimatsmart - så vill vi att centrala Tomelilla ska upplevas. Vi genomför satsningar på cykelväg och gångstråk, skapar förutsättningar för ett levande torg och för in fler träd och andra växter i miljön.