Förbered dig

Innan du skickar in en ansökan om bygglov eller gör en anmälan kan du förbereda dig. Tipsen nedan kan leda till kortare handläggningstid. 

 • Tänk igenom vad du vill göra och hur det ska gå till. Ska du rita och bygga själv, eller anlita någon annan? Behöver du riva något gammalt för att bygga något nytt? En bra beskrivning förenklar handläggningen av ditt ärende.
 • Ta reda på vilka handlingar som ska lämnas in för den åtgärd du vill göra för bygglov eller anmälan.
 • Bestäm dig för detaljerna, till exempel: vilken typ av kamin vill du installera? Hur ska attefallshuset inredas? Vilken NCS-kod ska den nya färgen på huset vara? Vill du installera vatten eller el?
 • Ta fram kompletta och tydliga handlingar med rätt information.  
 • Om du vill bygga närmare fastighetsgränsen till grannen än 4,5 meter bör du prata med grannarna om dina planer.
 • Ansök i god tid innan du planerar att börja bygga.

Byggnadsnämnden beslutar om kontrollplan och kontrollansvarig. Kontrollplan visar de kontroller och andra anmälningar som ska göras under byggtiden, och vem som ska göra dem. Vilka kontroller som ska göras och hur många anpassas efter det du ska bygga.

I enklare ärenden kan du som byggherre själv vara ansvarig för att kontrollera ditt bygge. Då ska du lämna förslag på kontrollplan. I mer omfattande ärenden krävs i allmänhet en certifierad kontrollansvarig. Kontrollansvarig tar då fram förslag till kontrollplan.

Den som ska kontrollera punkterna i kontrollplanen ska signera kontrollplanen under tiden bygget pågår. Verifierad kontrollplan lämnas in tillsammans med en begäran om slutbesked, när bygget är klart. Kontrollplanen ska lämnas in i original och vara korrekt ifylld och undertecknad.

Nedan finns två exempel på enkla kontrollplaner att utgå från eller använda som förslag till kontrollplan, om de passar för ditt ärende.

Du ska också lämna in ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som redovisar vadvar och hur du vill bygga. Följande handlingar är exempel på handlingar som kan komma att krävas in:  

 • Situationsplan
 • Planritning(ar)
 • Fasadritningar
 • Sektionsritning
 • Förslag till kontrollplan

Hur ska handlingarna utformas?

Handlingarna som ska bifogas till ansökan ska vara korrekta och tydliga för att underlätta handläggning och göra en säker prövning. Handlingarna ska uppfylla kraven i arkivlagen och följa svensk standard.

 • Ritningarna ska vara fackmässigt utförda.
 • Texter och linjer ska vara svarta på ljus bakgrund.
 • Digitala handlingar skickas in i PDF-format och ska vara skalenliga. 

Alla kopior av gamla ritningar du använder som underlag till nya handlingar ska rensas på alla gamla mått och tidigare stämplar. 

I nedre högra hörnet på varje ritning ska du skriva in:

 • fastighetsbeteckning
 • ritningens innehåll, till exempel "planritning bottenvåning"
 • ritningens skala
 • datum
 • underskrift av den som har utfört ritningen.

Så ansöker du

Digitalt

Om du vill ansöka om ett nytt ärende kan du göra det digitalit via vår e-tjänst här. Det du behöver för att skicka in ansökan digitalt är ett bank-id och de handlingar som ska skickas med som digitala filer.

Pappersblankett

Vi ser helst att du ansöker via vår e-tjänst. Om du inte har möjlighet till detta kan du kontakta Tomellella direkt via e-post kommun@remove-this.tomelilla.remove-this.se eller på 0417-18000. Du kan också hämta en blankett på kommunhuset.

Ansökan via pappersblankett ska skrivas under med namnteckning och kan sen mailas in tillsammans med övriga handlingar till bygg@remove-this.tomelilla.remove-this.se . Ritningar m.m. ska vara i PDF-format och ska vara skalenliga och av bra kvalitet, fotade ritningar godtas ej.

Tomelilla kommun
Byggnadsnämnden
Gustavs Torg 16
273 80 Tomelilla