Förbered dig

Innan du skickar in en ansökan om bygglov eller gör en anmälan kan du förbereda dig. Tipsen nedan kan leda till kortare handläggningstid. 

 • Tänk igenom vad du vill göra och hur det ska gå till. Ska du rita och bygga själv, eller anlita någon annan? Behöver du riva något gammalt för att bygga något nytt? En bra beskrivning förenklar handläggningen av ditt ärende.
 • Ta reda på vilka handlingar som ska lämnas in för den åtgärd du vill göra för bygglov eller anmälan.
 • Bestäm dig för detaljerna, till exempel  - vilken typ av kamin vill du installera? Hur ska attefallshuset inredas? Vilken NCS-kod ska den nya färgen på huset vara? Vill du installera vatten eller el?
 • Ta fram kompletta, tydliga handlingar med rätt information.  
 • Om du vill bygga närmare fastighetsgränsen till grannen än 4,5 meter bör du prata med grannarna om dina planer.
 • Ansök i god tid innan du planerar att börja bygga!

Byggnadsnämnden beslutar om kontrollplan och kontrollansvarig. Kontrollplan visar de kontroller och andra anmälningar som ska göras under byggtiden, och vem som ska göra dem. Vilka kontroller som ska göras och hur många anpassas efter det du ska bygga.

I enklare ärenden kan du som byggherre själv vara ansvarig för att kontrollera ditt bygge. Då ska du lämna förslag på kontrollplan. I mer omfattande ärenden krävs i allmänhet en certifierad kontrollansvarig. Kontrollansvarig tar då fram förslag till kontrollplan.

Den som ska kontrollera punkterna i kontrollplanen ska signera kontrollplanen under tiden bygget pågår. Verifierad kontrollplan lämnas in tillsammans med en begäran om slutbesked, när bygget är klart. Kontrollplanen ska lämnas in i original och vara korrekt ifylld och undertecknad.

Nedan finns två exempel på enkla kontrollplaner att utgå från eller använda som förslag till kontrollplan, om de passar för ditt ärende.

Så ansöker du

Ansökan om lov eller anmälan ska vara skriftlig och bestå av en ifylld ansökningsblankett, ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som redovisar vad, var och hur du vill bygga. I ett normalärende ska följande lämnas in:  

 • Undertecknad ansökningsblankett i original. Kryssa i planerad användning under rubriken byggnadstyp
 • Anmälan om kontrollansvarig
 • Nybyggnadskarta
 • Planritning(ar)
 • Fasadritningar
 • Sektionsritning

Hur ska handlingarna utformas?

Handlingarna som ska bifogas till ansökan ska vara korrekta och tydliga för att underlätta handläggning och göra en säker prövning. Handlingarna ska uppfylla kraven i arkivlagen och följa svensk standard.

 • Ritningarna ska vara fackmässigt utförda.
 • Texter och linjer ska vara svarta på ljus bakgrund.
 • Använd lämplig ritningsstorlek. Använd gärna A3- eller A4-format (420x297 eller 297x210 millimeter). Alla ritningar ska vara nedvikta till A4- format när de lämnas in till byggnadsnämnden.

Alla kopior av gamla ritningar du använder som underlag till nya handlingar ska rensas på alla gamla mått och tidigare stämplar.

I nedre högra hörnet på varje ritning ska du skriva in:

 • fastighetsbeteckning
 • ritningens innehåll, till exempel "planritning bottenvåning"
 • ritningens skala
 • datum
 • underskrift av den som har utfört ritningen.

Hur skickas ansökan in?

Alla papper som du ska skriva under med namnteckning måste lämnas in i original. Andra handlingar kan skickas med e-post. Digitala handlingar skickas in i PDF-format och ska vara skalenliga. 

Tomelilla kommun
Byggnadsnämnden
Gustavs Torg 16
273 80 Tomelilla

bygg@remove-this.tomelilla.remove-this.se