Byggnadsnämnden har skyldighet att bevara alla bygglov och de beslutsgrundande handlingarna för all framtid. De flesta av bygglovshandlingarna förvaras i byggnadsnämndens arkiv. Vissa äldre handlingar kan finnas i kommunens centralarkiv.

Du kan beställa nybyggnadskartor och underlag för situationsplaner från oss direkt i vår e-tjänst:


Om du är intresserad av att ta del av äldre bygglovshandlingar på din fastighet ska du kontakta byggnadsnämnden. Det gör du på 0417-180 00 (tis-ons: 10–12, tors: 13–15), eller på bygg@remove-this.tomelilla.remove-this.se.