Aktuella projekt

Published:

Utbyggnad av cykelväg

2019-06-13

Nu är det dags att påbörja utbyggnaden av cykelväg på den östra sidan av Villagatan, mellan Disponentgatan och Lindesborgsvägen. Det kommer även ske ett byte av vattenledningen på den här sträckan. Arbetet kommer påbörjas under vecka 24 och har delats in i två…

Published:

Utbyggnad Karlsborg etapp 3a

20190627
Aktuell information går ut till boende i det berörda området, gällande arbetet på Karlsborgsområdet.
Tomelilla kommun kommer bygga gator med vatten och avlopp till de nya tomterna på Karlsborg.

Arbetet kommer enligt preliminär tidplan att påbörjas i början av augusti…