Aktuella projekt

Published:

Utbyggnad av cykelväg

2019-06-13

Nu är det dags att påbörja utbyggnaden av cykelväg på den östra sidan av Villagatan, mellan Disponentgatan och Lindesborgsvägen. Det kommer även ske ett byte av vattenledningen på den här sträckan. Arbetet kommer påbörjas under vecka 24 och har delats in i två…

Published:

Utbyggnad Karlsborg etapp 3a

Tomelilla kommun fortsätter växa och det behövs fler villatomter. Vi kommer därför bygga ut ytterligare en etapp av gator, vatten och avlopp på Karlsborgsområdet.

Etapp 3a påbörjas i augusti efter sommarsemestern och omfattar:

  • förlängning av Oscarsgatan söderut till Teggatan