Aktuella projekt

Karta över villagatan
Published:

Utbyggnad av cykelväg

2019-06-13

Nu är det dags att påbörja utbyggnaden av cykelväg på den östra sidan av Villagatan, mellan Disponentgatan och Lindesborgsvägen. Det kommer även ske ett byte av vattenledningen på den här sträckan. Arbetet kommer påbörjas under vecka 24 och har delats in i två…

Published:

Utbyggnad Karlsborg etapp 3a

20190903
Gång- och cykelvägen på Karlsborgsområdet kommer vara avstängd från den 6 september och cirka en vecka framåt. Avstängningen är nödvändig för vidare arbete med nya gator, vatten och avlopp i Karlsborgsområdet. 

Gång- och cykeltrafiken hänvisas till befintliga cykelvägar…