Karta över arbetsområden i Tomelilla
Published:

Nybyggnad av gata Tomelilla 10 norra

Nu startar arbetena med att bygga gata till de nya tomterna på Tomelilla 10 norra. 

Gatan ska ansluta till Ökenvägen och kommer att påbörjas månadskiftet mars-april.

Arbetena beräknas preliminärt vara avslutade före midsommar 2020.

Vid frågor kontakta oss på
Tel: 0417- 180 00

Karta över Karlsborg
Published:

Utbyggnad Karlsborg etapp 3b

Nu startar arbetena med nybyggnad av gator, vatten och avlopp till de nya tomterna på Karlsborg 3b  i Tomelilla. 

Den sista gatan, gång- och cykelväg ut till busshållplatsen och flyttning av busshållplatsen på Ystadvägen kommer att påbörjas vecka 9.

Arbetena beräknas…

Karta över villagatan
Published:

Utbyggnad av cykelväg

2019-06-13

Nu är det dags att påbörja utbyggnaden av cykelväg på den östra sidan av Villagatan, mellan Disponentgatan och Lindesborgsvägen. Det kommer även ske ett byte av vattenledningen på den här sträckan. Arbetet kommer påbörjas under vecka 24 och har delats in i två…

Published:

Utbyggnad Karlsborg etapp 3a

20190903
Gång- och cykelvägen på Karlsborgsområdet kommer vara avstängd från den 6 september och cirka en vecka framåt. Avstängningen är nödvändig för vidare arbete med nya gator, vatten och avlopp i Karlsborgsområdet. 

Gång- och cykeltrafiken hänvisas till befintliga cykelvägar…