Kommunfullmäktige i Tomelilla kommun har beslutat att utbyggnad av fiber ska inledas i de områden på landsbygden där inget företag bygger för tillfället. Beslutet grundar sig i en önskan om att alla medborgare i kommunen ska ha lika förutsättningar till höghastighetsbredband. För projektet kallat Agusa-Eljaröd har kommunen fått beviljat ca 7,3 Mkr i bredbandsstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Detta tack vare det stora intresset för fiber i området.

I detta projektet har cirka 500 hus fått möjlighet till fiberanslutning.