Bor du i ett område på landsbygden där det redan finns fibernät som ägs av Tomelilla kommun och din fastighet inte är ansluten är du välkommen med en intresseanmälan av efteranslutning. Vi tar sedan fram ett pris på efteranslutning och du får göra en beställning.

Vi samlar löpande in intresseanmälningar av efteranslutningar för att kunna planera för dessa.   

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har beslutat att anslutningsavgiften för efteranslutningar ska vara den faktiska kostnaden att ansluta fastigheten till fibernätet plus en fast avgift på 8000 kr (exkl. moms). Kostnaden för en efteranslutning är alltid minst 20 000 kr (exkl. moms)

Var vänlig maila ditt ärende och din adress eller fastighetsbeteckning till