Bor du inom det på kartan  brun/orange-färgade området går det nu att beställa/teckna avtal. Anslutningsavgiften är 25 000 kronor inklusive moms.

Hjälp med finansiering

Sparbanken Skåne erbjuder i samarbete med Tomelilla kommun finansieringshjälp till fiberinstallation. Var vänlig ta kontakt med Sparbanken Skåne.

Kommunfullmäktige i Tomelilla kommun har beslutat att utbyggnad av fiber ska inledas i de områden på landsbygden där inget företag bygger för tillfället. Beslutet grundar sig i en önskan om att alla medborgare i kommunen ska ha lika förutsättningar till höghastighetsbredband. För projektet kallat Agusa-Eljaröd har kommunen fått beviljat ca 7,3 Mkr i bredbandsstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Detta tack vare det stora intresset för fiber i området.

Vi är nu i slutfasen av detta projekt och i detta projekt har ca 500 hus fått möjlighet till fiberanslutning.