Bredband och fiber

Bredband och fiber

På vår karta över fiberområden kan du se vilken operatör som kan ansluta din fastighet. Leta upp din fastighet och klicka på den. Du får då se vem som levererar och en länk som slussar vidare till beställningsinformation för just det området.

Se ditt område på karta

Grönt område: Här har Tomelilla kommun byggt fibernät.

Blått område: Här bygger externa operatörer fibernät. 
Dessa är Teleservice Bredband AB och IP Only och i söder Ystad Energi AB

Lila område: Boende i de områdena har fått erbjudande från IP Only. Kommunen bygger inte fibernät där en kommersiell aktör bygger fibernät och vi väntar på byggbeslut från IP Only.

Brunt/orange område: Här bygger Tomelilla kommun ut fibernätet.

Vitt område: Här kan du skicka in en intresseanmälan för framtida utbyggnad.

Vilket utbud av tjänster du har tillgång till beror på vilken leverantör du är ansluten till.
Via länkarna nedan hittar du aktuellt utbud för de fyra leverantörer som är aktiva inom kommunen.

Bor du i ett område på landsbygden där det redan finns fibernät som ägs av Tomelilla kommun och din fastighet inte är ansluten är du välkommen med en intresseanmälan av efteranslutning. Vi tar sedan fram ett pris på efteranslutning och du får göra en beställning.

Efteranslutningar är möjliga att göra när det finns två eller fler intresseanmälningar av efteranslutningar inom samma område. Vi samlar löpande in intresseanmälningar av efteranslutningar för att kunna planera för dessa.   

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har beslutat att anslutningsavgiften för efteranslutningar ska vara den faktiska kostnaden att ansluta fastigheten till fibernätet plus en fast avgift på 8000 kr (exkl. moms). Kostnaden för en efteranslutning är alltid minst 20 000 kr (exkl. moms)

Var vänlig maila ditt ärende och din adress eller fastighetsbeteckning till
monika.jingmond@remove-this.tomelilla.remove-this.se

 

 

Om du bor i ett område där det finns mer än en aktör som erbjuder fiber och vill veta mer om priser och utbyggnadsplaner var vänlig kontakta respektive företag nedan:

Prata gärna med dina grannar och se vad ni tillsammans väljer. Desto fler som väljer samma aktör i samma område desto större blir chansen att få fiberanslutning snabbare.

Har du gjort en beställning till två aktörer så kan du se här vad konsumentverket skriver kring avbeställning.

Kommunfullmäktige i Tomelilla kommun har beslutat att påbörja en utbyggnad av fiber i de områden på landsbygden där inget annat företagerbjuder fiber för tillfället. Det kostar inget att göra en intresseanmälan till Tomelilla kommun

Anmälan är inte bindande! Om du har gjort en beställning under 2015 eller efter så behöver du inte göra en intresseanmälan.

Bor du inom det på kartan  brun/orange-färgade området går det nu att beställa/teckna avtal. Anslutningsavgiften är 25 000 kronor inklusive moms.

Hjälp med finansiering

Sparbanken Skåne erbjuder i samarbete med Tomelilla kommun finansieringshjälp till fiberinstallation.

Kommunfullmäktige i Tomelilla kommun har beslutat att utbyggnad av fiber ska inledas i de områden på landsbygden där inget företag bygger för tillfället. Beslutet grundar sig i en önskan om att alla medborgare i kommunen ska ha lika förutsättningar till höghastighetsbredband. För projektet kallat Agusa-Eljaröd har kommunen fått beviljat ca 7,3 Mkr i bredbandsstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Detta tack vare det stora intresset för fiber i området.

Vi är nu i slutfasen av detta projekt och i detta projekt har ca 500 hus fått möjlighet till fiberanslutning. 

Senast uppdaterad: 2019-06-03