Snö och halka

Gatukontoret har ansvar för snöröjning och halkbekämpning i Tomelilla tätort. I Skåne Tranås, Smedstorp, Lunnarp, Spjutstorp och Brösarp anlitas entreprenörer.

Vid snöröjning prioriteras huvudgator samt gång- och cykelvägar. Snöröjning utförs vid följande snödjup:

 • huvudgator 4 cm
 • gång- och cykelvägar 4 cm
 • villagator 12 cm.

  Fastighetsägaren ansvarar för att se till att trottoaren utanför dennes tomt är säker genom att skotta, sanda, eller grusa. Snö och istappar ska röjas bort från tak och takrännor. Brunnar ska hållas fria från snö och is så att smältvattnet kan rinna undan. Tänk också på att röja väg till brevlådor och avfallskärl.

  Villagator snöröjs först när de prioriterade gatorna är framkomliga. Halkbekämpning utförs både i förebyggande syfte och vid behov på huvudgator och gång- och cykelvägar.

  Bortforsling av snö görs främst om framkomligheten utgör fara. På villagator där fordon har svårigheter att mötas på grund av breda snövallar är första åtgärden att ordna ”mötesplatser”.

   

  Kontakta oss