Bin och andra pollinatörer är viktiga för den biologiska mångfalden. Vi uppmuntrar biodling och erbjuder områden där du som privatperson kan ha bikupor på kommunens mark.

Det finns inget regelverk för hur biodling i tätbebyggt område ska hanteras men enligt miljöbalkens är du skyldig att vidta åtgärder för att minimera risken för att skapa olägenhet för människors hälsa.

Vi erbjuder områden där du som privatperson kan ha bikupor på kommunens mark. Områdena är placerade i utkanten av bebyggelse och i närhet till vatten. Det är kostnadsfritt men ett nyttjanderättsavtal ska skrivas mellan dig och kommunen.

Här kan du sätta upp bikupor

Det gulmarkerade på kartorna är områden där du kan ha bikupor på kommunens mark.

Är du intresserad?

Hör av dig till oss om du är intresserad av biodling på någon av ovan platser för att upprätta ett nyttjanderättsavtal. Mejl: kommun@remove-this.tomelilla.remove-this.se

Tips till dig som vill ha bikupor på din egen fastighet

 • Placera kupor så att binas huvudsakliga flygstråk går över egen tomt eller obebyggd mark.
   
 • Tänk på inflygningsriktning och flyghöjd, konstruera plank eller plantera en häck som tvingar bina att flyga brant in i kupan för att undvika kollision med människor.
 • Placera bisamhällen så att barn och djur inte kan störa dem. Störningar kan göra bin oroliga och aggressiva. Trafik eller annat buller kan också skapa oro i bisamhällen.
   
 • Bin behöver ha närhet till vatten. Rent vatten gör också att risken för smitta i ett bisamhälle minskar.
   
 • Tänk på att du måste anmäla innehav av bisamhälle till Länsstyrelsen. 

Läs mer