Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddet. För Ystad-Österlenregionens del är det Länsstyrelsen i Skåne län med djurskydds-organisationen i Kristianstad som har ansvaret. Om du misstänker att djur far illa, kontakta länsstyrelsen. Om du vill kan du göra en anmälan anonymt. Om det är akut och du inte kan nå länsstyrelsen, kontakta polisen på telefonnummer 114 14.

Ystad-österlenregionens miljöförbund

Ystad-österlenregionens miljöförbund ansvarar för miljö- och hälsoskyddstillsynen när det rör störningar från djur, exempelvis i form av ljud och lukt. I Ystad-Österlenregionens miljöförbund ingår Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner. Förbundet är verksamt inom områdena livsmedel, miljö- och hälsoskydd och arbetar till största delen med myndighetsutövning. Om du är störd av till exempel husdjur, skadedjur eller lantbruk är det hit du vänder dig.