Cisterner blir med tiden utsatta för miljörelaterade angrepp

Du som äger en cistern för lagring av eldningsolja, dieselbrännolja, brandfarliga vätskor eller spillolja är ansvarig för att hantering och kontroll sker på rätt sätt. 

För cisterner utomhus i mark eller ovan mark måste du låta göra en återkommande kontroll vart tolfte år. För äldre cisterner och rörledningar som saknar tillfredsställande korrosionsskydd är intervallet sex år. 

Miljösanktionsavgifter för cisterner gäller från och med den 1 januari 2007. Avgiften ska betalas till staten när verksamhetsutövare inte följer bestämmelser som finns i miljöbalken. För cisternägare är miljö-sanktionsavgiften på mellan 1000 och 3000 kronor. Detta gäller exempelvis om man inte har genomfört återkommande kontroll av cisternen inom angivna intervall.