Enskilt avlopp

Lyssna

Tomelilla kommun består av stora arealer landsbygd och det är därför många som har enskilda avloppsanläggningar istället för att vara kopplade till kommunens avloppsnät. Enskilda avlopp innebär att fastighetsägaren själv ansvarar för anläggningen.

Det är Ystad-Österlenregionens Miljöförbund som står för tillsynen av enskilda avlopp, och det är dem du ska vända dig till om du har frågor angående ditt avlopp. Mer information finns på deras hemsida.

Till sidan Enskilt avlopp hos Miljöförbundet