Vatten och avlopp

Lyssna

I Tomelilla kommun ansvarar kommunens VA-enhet för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen. Målet är att abonnenterna ska ha en trygg, säker och kostnadseffektiv vatten- och avloppsförsörjning.

Med vatten- och avloppssystem från 60- och 70-talet, och med ett förändrat klimat, står Tomelillas VA-enhet inför en rad utmaningar. För att möta dessa utmaningar har VA-enheten just nu många projekt igång. Exempelvis är Tomelillas reningsverk Rosendal nyrenoverat och under intrimning, samtidigt som en VA-plan håller på att tas fram.

Gå in på Aktuella projekt för att läsa mer om alla pågående projekt.

Vatten

Tomelilla kommun använder fem vattenverk för att försörja kommunens hushåll och industrier med vatten. Allt dricksvatten i kommunen är grundvatten som behandlas i vattenverken innan det distribueras till abonnenterna.

I kommunen har Tomelilla och Brösarp medelhårt vatten, medan Smedstorp, Fågeltofta och Eljaröd har hårt vatten.

Gå in på Dricksvatten för att läsa mer om Tomelillas dricksvatten och för att se en tabell över vattenkvaliteten i kommunens olika samhällen.

Avlopp

Allt vatten som används i Tomelilla kommun rinner så småningom ut i Östersjön eller ner i grundvattnet. För att rena spillvattnet (avloppsvattnet) innan det når vattendragen och grundvattnet driver kommunen fem reningsverk och tre mindre avloppsanläggningar.

Våra reningsverk bidrar till att naturtillgångarna förvaltas på bästa sätt, men för att det ska bli riktigt bra behöver vi din hjälp. Varje individs handlingar påverkar direkt hur effektivt avloppsvattenreningen fungerar. Det är endast toalettpapper och det som lämnar kroppen som får spolas ner i toaletten, och i avloppet får inga miljöfarliga ämnen hällas ut.

Mediciner som är överblivna ska lämnas till apoteket. De kan inte brytas ner i reningsverket och substanserna har kraftigt negativ inverkan på vattenmiljön.

Farligt avfall som färg, lim, lack och liknande ska lämnas till återvinningscentralen.

Fett täpper till rören. Torka ur din stekpanna med hushållspapper och släng detta i soporna innan du diskar den.

Ha en papperskorg på toaletten där du kan slänga tamponger, bindor, våtservetter, tvättlappar, fimpar, hår och tops och annat som inte hör hemma i avloppet.

Gå in på Avlopp för att läsa mer om Tomelillas avlopp och för att se fler exempel på vad som inte får spolas ner i avloppet.

E-tjänster - blanketter

Kontakta oss

Tomelilla kommun
0417-180 00
kommun@remove-this.tomelilla.se

Kontakter för VA

Felanmälan vatten och avlopp

Vardagar, dagtid:
0417-182 96

Övrig tid:
040-676 90 85