Vatten och avlopp

Lyssna

Vatten och avlopp

Vatten- och avloppsanläggningar kan antingen vara kommunala eller enskilda. För mer information se genvägarna i menyn till vänster.

Kommunalt vatten och avlopp

Kommunen ansvarar för dricksvatten, avlopp samt dagvatten inom något som kallas verksamhetsområde. Verksamhetsområde finns framför allt inom områden med detaljplan i byar och tätorter men även utmed våra överföringsledningar mellan vissa orter. Boende som vill ansluta till det kommunala VA-nätet måste ansöka om detta, se mer information här.

Enskilt vatten och avlopp

Med enskilt vatten och avlopp menas att den boende eller fastighetsägaren själv ordnar med vattenförsörjning och rening av sitt avloppsvatten. Frågor om enskilt vatten och avlopp är inte kommunens ansvar utan frågor besvaras av Ystad-Österlenregionens Miljöförbund.

Kontakta oss

Tomelilla kommun
Telefon: 0417-180 00
Mail: va@remove-this.tomelilla.se

Felanmälan VA

Vid akuta fel, ring:
Vardagar, dagtid: 0417-182 96
Övrig tid: 040-676 90 85