Vatten och avlopp

Lyssna

Vatten

Tomelilla kommun använder fem vattenverk för att försörja kommunens hushåll och industrier med vatten. Allt dricksvatten i kommunen är grundvatten som behandlas i vattenverken innan det distribueras till abonnenterna.

Gå in på Dricksvatten för att läsa mer om Tomelillas dricksvatten

Avlopp

Allt vatten som används i Tomelilla kommun rinner så småningom ut i Östersjön eller ner i grundvattnet. För att rena spillvattnet (avloppsvattnet) innan det når vattendragen och grundvattnet driver kommunen fem reningsverk och tre mindre avloppsanläggningar.

Våra reningsverk ser till att naturtillgångarna förvaltas på bästa sätt, men för att det ska bli riktigt bra behöver vi din hjälp. Det är endast toalettpapper och det som lämnar kroppen som får spolas ner i toaletten, och i avloppet får inga miljöfarliga ämnen hällas ut.

Gå in på Avlopp för att läsa mer om Tomelillas avlopp

Aktuella projekt

Med vatten- och avloppssystem från 60- och 70-talet, och med ett förändrat klimat, står Tomelillas VA-enhet inför en rad utmaningar. För att möta dessa utmaningar har VA-enheten just nu många projekt igång. Exempelvis är Tomelillas reningsverk Rosendal nyrenoverat och under intrimning, samtidigt som en VA-plan håller på att tas fram.

Gå in på Aktuella projekt för att läsa mer om alla pågående projekt.

Kontakta oss

Tomelilla kommun
Telefon: 0417-180 00
Mail: va@remove-this.tomelilla.se

Kontakter för VA

Felanmälan vatten och avlopp

Vardagar, dagtid:
0417-182 96

Övrig tid:
040-676 90 85