Fyledalen naturreservat

Lyssna

Fyledalen – ett av Sveriges tio viktigaste naturområden

Naturreservatet ingår även i riksintresset för naturvården och är med i EU:s nätverk av skyddad natur och utgör ett så kallat Natura 2000-område. Nordiska rådet har utnämnt området till ett av Sverige tio viktigaste naturområden.

Delar av naturreservatet ligger i Ystad respektive Sjöbo kommuner. I den tjugo kilometer långa Fyledalen ringlar den återmeandrade Fyleån fram. Dalen bildades för cirka 15 000 år sedan i samband med istidens slut. Fyledalen har stora biologiska och geologiska värden. Branta sluttningar med ädellövskog och buskrika betesmarker i dalgången dominerar området. På grund av sitt djup råder ett speciellt klimat i dalgången vilket gynnar många värmeälskande arter. Bokskogarna har fått växa sig gamla, grod- och kräldjur frodas, vanliga och ovanliga rovfåglar trivs i omgivningarna, längs ån kan man se kungsfiskare, strömstare och forsärla, samtliga fladdermusarter som finns i Sverige har noterats i området och kronhjort trivs här. Området kallas ofta för norra Europas bästa lokal för vinterskådning av örn.

Tidigare gick Malmö-Simrishamns Järnväg (MSJ) bland annat genom Fyledalen. Den gamla järnvägen är numera ett populärt utflyktsmål med dressincykling mellan Tomelilla och Fyledalen. Fram till år 2009 utvanns kvartsand ur Fyleverkens sandtäkt nordväst i området.

Ta dig hit

Besökare kan nå området via Benstads backar där parkeringsmöjligheter finns. Man kan även parkera vid det gamla tegelbruket där vägen från Tomelilla kommer ner i dalen. Det är möjligt att ta sig till Fyledalen via buss. Det finns även två busslinjer till närheten av Fyledalen. SkåneExpressen 4 stannar vid hållplatsen ”Benestad kyrkan” och SkåneExpressen 5 stannar vid hållplatsen ”Röddinge landsvägen”.

Karta över området.

Beslut med föreskrifter över naturreservatet finns att läsa här.

Läs mer om våra naturområden