Benestads backar

Lyssna

Benestads backar – med blicken ut över dalen

Naturreservatet ligger i närheten av Benestads kyrka. Området ingår även i EU:s nätverk av skyddad natur och utgör ett så kallat Natura 2000-område. Backarna ligger på Fyledalens nordsluttning och det skiljer cirka femtio meter från naturreservatets högsta till lägsta punkt. Längst upp erbjuder en god utsikt över dalen där bland annat Fyleån passerar.

Kalkhaltigt grundvatten bildar porlande bäckfåror vilket är ovanligt. Artrika kalkkärr och stäppartade torrängar är karakteristiska för området. Över 400 olika växter har noterats i området, däribland ovanliga orkidéer och gräsarter. Bland växter trivs fjärilar och många hotade arter kan beskådas här.

Gladorna cirklar i himlen och ibland syns både havs- och kungsörn använda uppåtvindarna. Har man tur kan man få syn på räv. Historiskt sett har man brutit kalktuff (kalkavlagring som uppstår när kalkhaltigt grundvatten tränger upp till marken) i området och en ruin av en kalkugn som lades ner tidigt 1870-tal finns i sydväst. Delar av kryptan i Lunds domkyrka sägs bestå av sten från området.

Ta dig hit

I närheten av Benestads kyrka finns en parkeringsplats och rastplats. Man kan även ta sig till naturreservatet med buss, SkåneExpressen 4. Närmsta hållplats är ”Benestad kyrkan”. Stigarna i området sluttar så besökaren rekommenderas att ta på sig ett par stadiga skor.

Karta över området.

I detta naturreservat gäller speciella regler som du kan läsa här och på informationsskyltar i området.

Läs mer om våra naturområden