Natur och friluftsliv

Lyssna

Naturområden i Tomelilla kommun

Tomelilla kommun ligger i Skåne där både geologiska och klimatgränser möts och har en väldigt varierande natur.
I norr är det skog och i söder är det slättlandskap. Däremellan risbyggd. Med varierad natur bildas en mångfald av livsmiljöer. Dessutom är kommunen inte så hårt exploaterad varför stora områden låtits vara orörda. Stora naturområden sitter ihop utan barriärer (såsom bebyggelse eller vägnät) varför djur och växter tillåts förflytta sig ostört och kan på så vis enkelt spridas. Groddjur som är väldigt känsliga för miljöförändringar trivs i kommunen liksom fladdermöss där man till exempel i Fyledalen noterat 18 av 19 arter som finns i Sverige. Kommunen har en rik fågelfauna och en mångfald växter, mossor, lavar och svampar. Det finns gott om vandringsleder och det är verkligen lätt att ta sig ut i naturen.

Allemansrätten

Allemansrätten innebär att alla har rätt att vistas i naturen men tänk på att inte störa och inte förstöra.
Bär och växter får oftast plockas, men kvistar får inte brytas av. Djur ska inte störas. Eldning är tillåten på vissa platser och husdjur är välkomna om de hålls kopplade. Olika regler gäller i olika naturreservat och naturområden. I naturreservaten finns skyltar som beskriver området samt vilka regler som gäller just där. Mer information finns att läsa i de olika naturreservatens föreskrifter och skötselplaner.

Mer att läsa om allemansrätten hittar man på naturvårdsverkets hemsida 

Läs mer om våra naturområden