Livsmedel och hälsa

Lyssna

Miljöförbundet arbetar med att skydda dig som konsument mot matförgiftning eller mot livsmedel som är skadligt på annat sätt. Du ska också kunna köpa livsmedel av utlovad kvalitet.   

Miljöförbundet arbetar med information, rådgivning och kontroll över livsmedelshantering och livsmedelsproduktion. Livsmedelskontrollen i kommunerna omfattar bland annat restauranger, gatukök, kiosker, butiker, produktionslokaler, kök i skolor och äldreboende. Även tillfälliga arrangemang som försäljning av livsmedel på marknader och liknande ingår. 

Vid tillsyn kontrolleras bland annat personalhygien, lokaler/inredning samt kyl- och värmelagring. Dessutom kontrolleras egenkontroll-program och resultat av egentillsynen.

Läs mer om livsmedel på Miljöförbundets hemsida