Övriga planer & dokument

Lyssna

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogrammet utgör riktlinje för kommunens ambition om expansion och utveckling samt bostadsbyggandets omfattning.
Programmet är del av kommunens långsiktiga arbete med planförsörjning och investeringsbudget.
På kort sikt utgör det underlag för detaljplaneläggning och projektering. Programmet är tillsammans med en aktuell befolkningsprognos även en viktig förutsättning för långtids- och lokalresursplanering. Den ska samtidigt kunna tillgodose nuvarande och kommande efterfrågan på bostäder i kommunen, samt om möjligt samtidigt styra utvecklingen i önskad riktning.

Bostadsförsörjningsprogram 2010-2016

Kulturarvet

Tomelilla kommun ser kulturarvet som en tillgång i samhället och kulturarvet utgör en av utgångspunkterna för uppförande eller förändring av bebyggelse och anläggningar. Underlag och kunskap om kulturmiljön ska ligga till grund för bland annat den fysiska planeringen. Kommunens värdefulla och rika kulturmiljöer ses som en positiv tillgång och lokaliseringsfaktor, både vad avser verksamheter och boende liksom även för näringslivsutveckling inom turism och rekreationssektorn.

  Filename Info Modified
Kulturhistorisk översikt.pdf Kulturhistorisk översikt.pdf  1.1 MB 17-04-08 13:44
Kulturmiljöprogram Andrarum.pdf Kulturmiljöprogram Andrarum.pdf  677 KB 17-04-08 13:44
Kulturmiljöprogram Bondrum.pdf Kulturmiljöprogram Bondrum.pdf  642 KB 17-04-08 13:44
Kulturmiljöprogram Brösarp.pdf Kulturmiljöprogram Brösarp.pdf  1.0 MB 17-04-08 13:44
Kulturmiljöprogram Eljaröd.pdf Kulturmiljöprogram Eljaröd.pdf  914 KB 17-04-08 13:44
Kulturmiljöprogram Fågeltofta.pdf Kulturmiljöprogram Fågeltofta.pdf  574 KB 17-04-08 13:44
Kulturmiljöprogram Gårdlösa.pdf Kulturmiljöprogram Gårdlösa.pdf  727 KB 17-04-08 13:44
Kulturmiljöprogram Kverrestad.pdf Kulturmiljöprogram Kverrestad.pdf  691 KB 17-04-08 13:44
Kulturmiljöprogram Lunnarp.pdf Kulturmiljöprogram Lunnarp.pdf  1.4 MB 17-04-08 13:44
Kulturmiljöprogram Onslunda.pdf Kulturmiljöprogram Onslunda.pdf  1.5 MB 17-04-08 13:44
Kulturmiljöprogram Ramsåsa.pdf Kulturmiljöprogram Ramsåsa.pdf  1.2 MB 17-04-08 13:44
Kulturmiljöprogram Smedstorp.pdf Kulturmiljöprogram Smedstorp.pdf  1.4 MB 17-04-08 13:44
Kulturmiljöprogram Spjutstorp.pdf Kulturmiljöprogram Spjutstorp.pdf  1.1 MB 17-04-08 13:44
Kulturmiljöprogram Tomelilla.pdf Kulturmiljöprogram Tomelilla.pdf  2.3 MB 17-04-08 13:44
Kulturmiljöprogram Tranas.pdf Kulturmiljöprogram Tranas.pdf  1.4 MB 17-04-08 13:44
Kulturmiljöprogram Östra Ingestadl.pdf Kulturmiljöprogram Östra Ingestadl.pdf  1.3 MB 17-04-08 13:44