Enkät stadskvaliteter

Lyssna

Vilka olika kvaliteter finns i Tomelilla?

För att kunna utveckla de centrala delarna på bästa sätt vill nu vi ha in dina synpunkter på Tomelilla tätort!

Med ”stadskvaliteter” menas tillgång till exempelvis parker och naturområden, vatten, handel, service och matställen.

Enkätsvaren kommer bli en del av en större studie som ingår i projektet ”Stadskvaliteter i Skåne”. Förutom Tomelilla deltar Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Tomelilla, Simrishamn och Region Skåne.

Fram till och med 17 april har du möjlighet att fylla i enkäten. Du behöver inte bo inne i centrala Tomelilla för att kunna svara på frågorna, men det är detta område som undersökningen gäller. 

Till enkät

Fakta: Projekt Stadskvaliteter i Skåne

Syftet är att öka den gemensamma kunskapen och förståelsen för stadsbyggandets möjligheter att skapa attraktivitet, förutsättningar för näringslivet och på detta sätt bidra till det regionala utvecklingsarbetet. Detta genom att:

  • Testa hypoteser och definiera värden för attraktivitet
  • Identifiera lägesfaktorer som har störst enskild påverkan på bostadspriser, kontorshyror och handelsomsättning i orterna och i regionen, samt undersöka om värderingen av olika lägesfaktorer i monetära termer också avspeglar de boendes/verkandes upplevelse av stadskvalitet
  • Utöver de monetära faktorerna fokusera på de sociala och kulturella värdenas betydelse i sammanhanget
  • Ta fram metoder för att skapa planeringsmässiga förutsättningar för att bygga attraktiva stadsmiljöer, som samtidigt bidrar till att stimulera marknadsmässiga förutsättningar för stadsutveckling
  • Lyfta blicken nationellt och jämföra med Göteborg- och Stockholmsregionernas liknande studier och resultat
  • Fördjupa dialogen mellan olika aktörer inom stadsutvecklingen
  • Konkretisera Strategier för det flerkärniga Skåne och den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne2030