Jätteloka

Lyssna

Jättelokan är giftig. Dessutom är det en växt som hotar den biologiska mångfalden genom att den är stor och lätt tar över. Det är därför viktigt att den bekämpas. Ansvaret för att lokan bekämpas är varje enskild markägares. Tomelilla kommun ansvarar för bekämpningen på kommunens mark, medan andra markägare ansvarar för att bekämpa jättelokan på sin mark.

Bekämpning av jätteloka

Jättelokan är en förlupen trädgårdsväxt, som hotar den biologiska mångfalden genom att den tränger ut annan växtlighet genom sina höga och täta bestånd. Jättelokans växtsaft kan också ge återkommande eksem och brännskador på huden. Därför rekommenderar Naturvårdsverket med flera att arten utrotas i Sverige.

Markägarens ansvar

Du som är markägare har ansvar för att bekämpa jättelokan på din mark. Det är viktigt att alla drabbade inom ett område arbetar tillsammans för att bekämpa växten. Det gäller att alla plantor och alla stånd bekämpas. Detta eftersom varje planta sätter många hundra fröer, som kan spridas långt eftersom plantorna är så höga. Det är också viktigt att bekämpningen sker löpande. Enstaka insatser räcker inte. Om en markägare inte vidtar åtgärder för att bekämpa jättelokan frivilligt kan länsstyrelsen förelägga om åtgärder genom Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1998:31).

Så bekämpar du jättelokan

Du bör i första hand använda mekaniska metoder för att bekämpa jättelokan. Exempel på metoder du kan använda är slåtter, täckning, kapning, plöjning och bete. Det är viktigt att skydda hud och ögon från stänk av växtsaft och kontakt med växten vid all bekämpning.

Om du ska använda kemiska preparat gäller särskilda regler. Om du ska använda kemiska preparat gäller särskilda regler.

Läs mer i denna folder.

Så gör du om du fått växtsaft på huden

Jättelokans växtsaft innehåller ämnen som i kombination med solljus medför brännskador och överkänslighetsreaktioner på huden. Du känner ingenting precis när du är i kontakt med plantan, utan effekten kan uppstå först efter ett eller ett par dygn. Den kan sedan kvarstå under lång tid och det påverkade hudområdet kan vara känsligt för solljus under flera år. Om du får växtsaft på huden ska du tvätta dig grundligt med tvål och vatten så fort som möjligt. Du bör också undvika att utsätta det påverkade hudområdet för solljus under minst 48 timmar. Det bör sedan skyddas med kläder eller solkräm under de följande månaderna.

Kontakta sjukvårdsrådgivningen och/eller giftinformationscentralen för upplysningar om hur skadorna ska behandlas eller om ögonen utsatts.

Mer information om jätteloka hittar du här:

Jordbruksverkets information om jättelokor

Statens jordbruksverks föreskrifter om bekämpning av jätteloka, SJVFS 1998:31

Naturvårdsverkets information om invasiva arter

Länsstyrelsen i Skånes information om jättelokor

Giftinformationens fakta om jättelokor